10 mars, 2021

Högre båtprestanda med väte som energikälla

B&G inleder ett samarbete med H2Boat, ett pionjärföretag för användning av vätgas som energikälla.  H2Boat Energy Pack gör det möjligt att lagra och framställa stora mängder nollutsläppsenergi. De integreras perfekt med båtens struktur och ökar samtidigt båtens prestanda på ett ekologiskt och hållbart sätt, vilket dessutom ökar komforten tack vare att buller, lukter och vibrationer elimineras.

Företagets första kampanj har titeln ”Zero-emission Tour of Italy by boat”. Den här Italien-runt-seglatsen från Imperia till Trieste görs med en Phoenix 24-segelbåt som utrustats med det allra första Energy Pack-systemet. Det gör att båten kan slutföra resan utan att förbränna ett enda gram fossilt bränsle. Båten är fullt utrustad med elektronik från B&G som underlättar på seglatsen, däribland en 12-tums Zeus 3-plotter med C-MAP-sjökort, två digitala Triton-multifunktionsdisplayer och systemet med pilotfjärrstyrning med moduler för vindstation, autopilot och ekolod.

Systemet är för närvarande det enda som uppfyller de säkerhetskrav som krävs för fartyg och båtar. Genom elektrolysprocessen separeras vätet som finns i vattnet från syret, direkt på båten. Vätgasen som bildas används sedan för att driva ett bränslecellssystem som ger all energi som behövs för att driva utrustningen ombord. H2Boat Energy Pack har ett lagringssystem för den vätgas som produceras ombord. Systemet bygger på en teknik med metallhydrider som finns i cylindrarna, som gör att vätgasen kan absorberas och lagras i lågt tryck men utan behov av nedkylning. De här cylindrarna kan förvaras där det är praktiskt att ha vikt, i bulbstäven.

Tillsammans med ingenjörerna på H2Boat ska integrationen ökas så att H2Boat Energy Pack kan anslutas direkt i B&G:s system och styras via deras pekskärmar.

www.b&g.com