24 mars, 2021

Yanmar testar marina vätebränsleceller

Yanmar har genomfört ett demonstrationstest med sitt marina bränslecellsystem i Oita, Japan. Tekniken testades i en 12,4 m lång motorbåt. Vätgasdrift kan vara en riktigt bra och utsläppsfri lösning för att driva alla slags fordon.

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har meddelat en strategi för att minska utsläppen av växthusgaser till noll i slutet av detta århundrade. Sjöfarten kör ofta på tungt och svavelrikt bränsle som orsakar stora utsläpp av koldioxidekvivalenter: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-utrikes-sjofart-och-flyg/

I Japan har ministeriet för ekonomi, handel och industri antagit en ”grön tillväxtstrategi mot 2050 koldioxidneutralitet”. Den ska omfatta utvecklingen av energi- och kraftkällor som minskar miljöpåverkan, inklusive för fartyg som drivs av koldioxidfria bränslen som väte och ammoniak.

Yanmar, som är ett av världens ledande företag inom marin drivlineteknik, var bland de första företagen som följde miljöbestämmelserna med sin utveckling av marina motorer med dubbla bränslen.

För framtidens drivlineteknik har Yanmar utvecklat ett maritimt bränslecellsystem som innehåller vätebränslecellmoduler från Toyotas MIRAI-bil. Systemet installerades i Yanmars EX38A FC fritidsbåt för fälttestning.

Båten är den första som officiellt följer säkerhetsriktlinjerna för vätgasbränslecellsfartyg som formulerats av det japanska ministeriet. Yanmar vill med testerna kunna verifiera specifika problem och lösningar i en maritim miljö för användning av det marina bränslecellsystemet.

Inför framtiden planerar Yanmar att skala upp det marina bränslecellsystemet genom att ansluta flera enheter. Systemet är planerat att levereras till större fartyg år 2025.

Fakta testbåten

Modell:                 EX38A (FC prototyp)

Vikt:                      7,9 ton

Längd:                  12,4 m

Bredd:                  3,4 m

Effekt:                  250 kW

Bränslecell:          Polymer Electrolyte Fuel Cell* x 2 moduler

Vätgastank:          70M Pa x 8 tankar

* polymerelektrolytmembranceller.