20 april, 2021

Båtmotorstölderna ökar i Stockholm

Under första kvartalet 2021 har 86 båtar och 205 båtmotorer anmälts stulna i Sverige enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Det är en minskning i båda fallen jämfört med året innan. Men det finns regioner där brotten ökar. I bland annat Stockholm går det åt fel håll, här syns en ökning av stulna båtmotorer i mars i år.

Liksom många andra stöldbrott så har båt- och båtmotorstölder minskat i Coronatider. Men det betyder inte att problemet är borta, det stjäls fortfarande alldeles för mycket.

Bara i Stockholm stals två båtmotorer om dagen förra månaden, enligt Polisen. De flesta båtarna står kvar på land i väntan på iläggning, vilket tyvärr inte stoppar tjuven. Snabbt fraktas båten eller båtmotorn i väg med ett släp från en obevakad båtklubb, uppläggningsplats eller sommarstugeområde.

– Det finns en hel del att göra för att minska risken att bli av med båt eller motor. Genom att använda certifierade lås och ha spårsändare på båt och motor försvårar du för tjuven, säger Lina Nilsson expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen.

När det gäller båtstölder handlar det ofta om beställningsjobb och många gånger lämnar båten landet mycket snart efter stölden. Även båtmotorer och utrustning hamnar utomlands men också på andrahandsmarknaden här i Sverige. Men det går att försvåra för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad.

– Tyvärr finns det inga enkla lösningar för att skydda sig. Man måste utgå från de lokala förutsättningarna och hitta tillvägagångssätt för att försvåra för tjuven. Det är så vi arbetar inom Båtsamverkan. Att hjälpa och informera varandra om vad som fungerar och händer lokalt i regionen, säger Rino Carlsson, polis och nationell samordnare för Båtsamverkan.

7 tips från SSF Stöldskyddsföreningen för en säkrare förvaring:
• Starta Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under ALLA årstider.
• Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.
• Båt, motor och utrustning bör märkas med Märk-DNA och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr.
• Förvara din båtmotor gärna inlåst så här års. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
• Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.
• Lämna inget kvar i båten utan töm den på stöldbegärlig utrustning.
• Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning m.m. så det snabbt kan anmälas om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Fler tips och säkerhetsguider hittar du på www.stoldskyddsforeningen.se