21 april, 2021

Nominering till SBU:s miljöpris 2022

Nu har nomineringen till Svenska Båtunionens miljöpris 2022 öppnat. Såväl enskilda personer som företag, föreningar eller organisationer i Sverige kan nomineras.

Alla kan nominera och nomineringen görs skriftligt med motivering och eventuellt annat underlag som belyser förtjänster hos den föreslagna mottagaren. Nomineringen lämnas per e-post till miljo@batunionen.se senast 30 september i år.

SBU:s miljöpris instiftades 2020 för att uppmärksamma värdefulla insatser som gjorts till förmån för den marina miljön. Prissumman är 10 000 kr och kan delas på flera.

SBU:s Miljökommitté beslutar om mottagare av miljöpriset. Priset, i form av ett diplom och prissumma, överlämnas efter att mottagaren har offentliggjorts under festliga former i mars månad.