19 maj, 2021

Billig och effektiv livförsäkring

När fritidsbåtssäsongen startat ökar också antalet sjöräddningslarm för Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral. Ifjol genomfördes över 800 sjöräddningsinsatser mellan maj och augusti. Majoriteten av dessa genomfördes mot olika fritidsbåtar.

– Sommarmånaderna innebär högsäsong för vår sjöräddningsverksamhet och går också hand i hand med fritidsbåtssäsongen. Många tillbud skulle kunna undvikas om fritidsbåtsägare alltid bar flytväst. Det är en billig och effektiv livförsäkring, både för båtägare men också för nära och kära ombord, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral.

– God planering är A och O. Säkerställ därför att båten är i trim, håll fortlöpande kontakt med dina anhöriga på land och lär dig tolka vad olika väderförhållanden kan innebära för dig ute till sjöss. Det är också en självklarhet att man håller sig nykter till sjöss, säger Annika Vestergård.

Storstadsregionerna stod för den största andelen sjöräddningsinsatser mellan maj och augusti under förra året. Västra Götaland hamnade i topp med 168 insatser, följt av Stockholm (130) och Skåne (100). Totalt genomförde Sjöfartsverket 829 sjöräddningsinsatser under perioden. Trots en viss ökning under augusti är fjolårets siffror på samma nivå som för de senaste åren.

10 råd för en säker fritidsbåtsäsong

Flytvästen. Använd alltid flytväst, och använd den på rätt sätt. En flytväst som bärs fel fyller ingen funktion. Den ska sitta bekvämt och inte glida omkring på kroppen. Flytvästen bör vara väl synlig i vattnet, gärna gul eller i starkt lysande färg. Låt barnen få öva på att ha flytvästen på sig i vattnet.

Vädret. Följ väderleksprognoserna och lär dig tolka vad olika väder kan innebära. Ladda hem Sjöfartsverkets väderapp Viva till din smartmobil.

Navigationsutrustning. Lär dig hantera navigations- och kommunikationsutrustningen ombord, så att du lätt kan ange din position. Papperssjökort är en säker nödlösning om elektroniken ombord inte fungerar. Glöm inte ta med mobilen och ha den i ett vattentätt fodral.

Planering. Meddela anhöriga dina planer och håll dem underrättade om förändringar i din planerade rutt. Men var också beredd att planera om din rutt, beroende på väderomständigheter.

Ankare. Med hjälp av ankaret kan du alltid få stopp på båten. Lika viktigt som att ha ett ankare ombord är det att ha tillräckligt med ankarlina.

Trygghet. Kör alltid båten och segla på ett sätt så att alla passagerare känner sig trygga.

Sällskap. Ha sällskap i båten. Du utsätter dig för en högre risk om du är själv i båten.

Underhåll. Serva motor och rörliga delar inför varje säsong.

Försäkring. Det händer att fritidsskeppare som står fast på grund, eller råkar ut för att motorn stannat, utan att någon svävar i livsfara, inser att de måste bekosta bärgning själv. Det är dyrt om du inte har tecknat assistansförsäkring.

Rapportera. Om du upptäcker fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål eller iakttar annat som kan utgöra fara för sjöfarten bör du rapportera det. Det gör du enklast genom att anropa Sweden Traffic: http://www.sjofartsverket.se/rapportera alternativt tel. 0771-40 90 09.