21 maj, 2021

Allemansrätten – nya filmer att sprida

Tillsammans med den kände journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydén har Svenska Båtunionen tagit fram fyra kortfilmer om allemansrätten.

Filmerna behandlar olika aspekter av allemansrätten i samband med vattenburet friluftsliv. Använd gärna filmerna i klubbens eller förbundets kommunikation, på er hemsida eller i samband med utbildningar, aktiviteter, introduktion av nya medlemmar etc.

Du hittar alla filmerna på Svenska Båtunionens Youtubekanal som du hittar här: https://www.youtube.com/channel/UC3QMYdXvLbt3J7D3lVBNuiw/featured