27 juli, 2021

Segeljakten Alanta gick av stapeln

Den 24 juli var en stor dag då bygget av en traditionell åländsk segeljakt stod klart i Sjökvarteret i Mariehamn. Bygget har pågått under de senaste tre åren och drivs av Segeljaktsföreningen Alanta r.f. Båten är tänkt som en rekonstruktion av de paquet-jakter som var vanliga vid 1800-talets början och seglades av allmogen främst med passagerare och mindre styckegods.

Syftet med bygget är dels att hålla gammalt hantverkskunnande vid liv, dels att berika Norden med en välseglande jakt. Alanta har byggts på traditionellt nordiskt vis på klink och utan mallar, en svår konst där yrkeskunnandet håller på att försvinna. På klink innebär att bordgångarna överlappar och fästs i varandra, i det här fallet med tränaglar.

De klinkbyggda båtarna är en särskild nordisk båttyp och traditionen med dessa är en central del av det finländska och nordiska kulturarvet och kustkulturen. Bygget och sjösättningen är av stort intresse för alla Nordens traditionella båtbyggare som aktivt stöttat och följt med i processen.

Byggmästare är Petter Mellberg och med honom har båtbyggarna Madeleine Harms  och Thomas Lindholm arbetat. Även föreningens medlemmar har hjälpt till på talkor och varit engagerade i bygget

Användningsområdet för Alanta planeras i första hand bli med fokus på barn och ungdomar så att den åländska sjöfartstraditionen kan leva vidare också med yngre krafter.