7 september, 2021

Ologiskt av styrelsen

REGERINGENS UTREDARE föreslår att 0,2-promilleregeln inte ska ändras, vilket döms ut av både SXK (Kryssarklubben) och Sweboat (Båt-branschen) i sina remissvar på utred-ningen. SBU (Svenska Båtunionen) är också kritiska mot lagstiftningen men var märkligt nog inte officiell remissinstans här som man alltid är annars vid utredningar av båtfrågor. På frågan varför så hänvisar SBU:s kansli till regeringskansliet som upprepat svarar undanglidande.  – Ur Båtliv 4-21