14 september, 2021

Intensivt år för sjöräddarna

Sjöräddningssällskapet (SSRS) gjorde i sommar lika många räddningsinsatser som under rekordåret 2020. Samtidigt ökar antalet sjuktransporter.

Att pandemin bidragit till ett ökat intresse för båtliv gick att konstatera redan i fjol, då Sjöräddningssällskapets uppdrag sköt i höjden. Trenden håller i sig och när sommarsäsongen lider mot sitt slut visar siffrorna på samma höga nivåer som under 2020.

1 januari–15 augusti ryckte de frivilliga sjöräddarna ut 5 521 gånger, jämfört med 5 586 samma period förra året.

– Antalet uppdrag ökade kraftigt förra sommaren, och årets säsong har sett nästan identisk ut. Förklaringen är att fler människor i storstadsregionerna äger eller hyr båt, säger Adam Goll Rasmussen, räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet.

En kategori utryckningar har dock ökat, det är sjuktransporter. Det är uppdrag där SSRS tillsammans med ambulanssjukvården hjälper sjuka eller skadade patienter att snabbt få vård. Antalet sjuktransporter uppgick under perioden till 558 (499). De stationer som genomförde flest sjuktransporter var Möja, Visingsö och Dalarö.

– Att antalet sjuktransportuppdrag fortsätter öka från en redan hög nivå, är sannolikt en följd av att fler människor vistas i våra skärgårdar, kommenterar Adam Goll Rasmussen.

Räddningstjänstuppdragen – där det är akut fara för liv – och Sjöräddningssällskapets resurser ställs till samhällets förfogande var 1 029 (1 025), med drunkningstillbud som den vanligaste orsaken till larm (141).

Även assistansuppdragen, där Sjöräddningssällskapet hjälper sina medlemmar med förebyggande utryckning ligger på i stort sett samma nivåer med 3 939 uppdrag (2020: 3 970). Orsaker till att behöva förebyggande utryckning är maskin/propellerhaveri (2 645), bränslestopp/starthjälp vid dött batteri (487) och grundstötning (414).

Den enskilda dag på året som landets frivilliga sjöräddare hade mest att göra var 24 juli, då Sjöräddningssällskapet nåddes av 174 larm.

Källa: SSRS.

Bildtext: Sjöräddarna vid RS Fjällbacka under en av sommarens många insatser. Foto: Robbie Ludvigsen.