28 oktober, 2021

Sjökort kan vara säkerhetsrisk för fritidsbåtar

Sjöfartsverkets nya sjökort (”sjökortslyftet”) innebär en säkerhetsrisk för fritidsbåtar, anser Svenska Kryssarklubben (SXK) med 40 000 medlemmar. Anledningen är att många tidigare farbara vatten markerade som 3–6 m, i de nya sjökorten har markerats som 0–3 m. I Sverige finns det drygt 800 000 fritidsbåtar.

Pressmeddelande från Svenska Kryssarklubben: 

Bland annat drabbar Sjöfartsverkets landhöjning en del vikar där SXK har lagt ut sina blå bojar för säker och miljövänlig förtöjning. Dessa bojar har nu hamnat innanför den nya 3-meterskurvan och därmed verkar de riskabla att segla fram till.

– Vi undrar varför Sjöfartsverket gör så här på de nya sjökorten. Tänker de bara på den tunga kommersiella handelssjöfarten och struntar i fritidsbåtar och lokal yrkestrafik för att spara pengar?, säger Fredrik Norén, generalsekreterare för SXK.

– Sjöfartsverket kallar de nya sjökorten för sjökortslyftet, snarare kan det bli ett sänke för fritidsbåtarna. För vem vill chansa och segla in på en 0–3 meterskurva, som tidigare var markerad 3–6 m. De nya sjökorten kan få till följd att barnfamiljer och nya fritidsbåtsägare som inte sedan tidigare känner till sund och vikar nu ger sig ut på oskyddade fjärdar i stället, vilket i många fall kan vara farligare. Dessutom, att köra omvägar med motorbåtar spar inte precis på miljön, fortsätter Fredrik Norén.

Sjöfartsverkets ändringar drabbar inte enbart fritidsbåtar, utan även lokal yrkestrafik, sjöräddningsbåtar, taxibåtar, polisbåtar och marinen med fler. Den trafiken kommer nu, precis som fritidsbåtar, att behöva sjökort som visar var det går att ta sig fram i trånga skärgårdsvatten.