23 november, 2021

Visioner och mål i fokus på Unionsrådet

Vilka visioner och mål ska Svenska Båtunionen (SBU) ha för sin verksamhet? De frågorna stod i fokus för årets Unionsråd, som hölls i Stockholm 20–21 november. Ett 50-tal delegater från båtförbund i hela Sverige fanns på plats.

Det var efter önskemål från ordföranden i SBU:s båtförbund som Unionsstyrelsen hade vikt hela årets Unionsråd till denna angelägna diskussion.

Det övergripande förslag till vision som Unionsstyrelsen hade tagit fram var tydligt och klart: ”Tillsammans skapar vi det goda båtlivet”.

Styrelsen hade även ett förslag till strategiska mål inom flera områden:

  • Miljö och hållbarhet
  • Stöldförebyggande åtgärder
  • Barn och Ungdom
  • Juridik – politik
  • Sjösäkerhet
  • BAS administrationssystem
  • Tidningen Båtliv
  • Föreningsdemokrati

Utifrån förslagen diskuterade deltagarna i grupper under både lördagen och söndagen.

Att miljön är den troligen viktigaste frågan för båtlivet under lång tid framöver stod helt klart. Under diskussionerna på mötet, som inte är beslutsfattande, framhölls bland annat förslag om att alla klubbar bör utse miljösamordnare och att förbunden gör en inventering av båtar tillverkade innan 1996 avseende TBT, för att kunna åtgärda dem. Deltagarna ville också att SBU bör verka för att fasa ut äldre 2-taktsmotorer med förgasare och att miljövänligt bränsle blir billigare och mer tillgängligt.

Hälften av alla båtförbunden i SBU har redan en miljösamordnare och av diskussionen att döma bör det inte vara några problem att inventera och åtgärda båtar med rester av TBT-färger under de kommande åren.

BAS (Båtunionens Administrativa System) kommer i en ny och modernare version i början av 2022. Systemet används redan av fler än 500 båtklubbar inom SBU, men ännu fler borde kunna inse fördelarna med systemet som är gratis för medlemsklubbarna. Driften av BAS kostar cirka 2 Mkr/år, en kostnad som betalas gemensamt via avgifter till SBU.

Hamnboken, som gavs ut för första gången för många år sedan, är ständigt aktuell och uppdateras till våren. I den finns råd och tips om de många situationer som en båtklubb och ett båtförbund kan ställas inför. Ett tips är att läsa på i Hamnboken.

Förslagen från Unionsrådet ska nu hanteras av styrelsen. Beslut kan tas på Båtriksdagen, som 2022 hålls i Karlstad 26–27 mars.

Mer information finns på SBU:s hemsida: https://batunionen.se/

Lars-Åke Redéen

 

Bildtexter: Ett femtiotal deltagare från båtförbund i hela landet var på plats under Unionsrådet, som hölls på Elite Marina Tower i Nacka 20–21 november.


Ulf Grape och Inger Högström-Westerling höll i diskussionerna på Unionsrådet. De är båda medlemmar i Unionsstyrelsen.


Musikanten Åke Hellman levererade skärgårdskänsla till Unionsrådet. Han är välkänd för många besökare på båtmässan Allt för sjön.