7 december, 2021

Du är den ledare framtiden behöver

Pandemin har gjort att vi nu under snart två år har behövt göra en rejäl omställning i våra liv, något som kan skapa både förvirring och ångest. Detta har märkts i alla samtal jag haft med båtägare denna historiskt intensiva båtsäsong som också visar att den typ av framtidens ledare som världen verkligen behöver – dom finns att hämta inom båtlivet!

Båtlivet är inte bara är en perfekt tillvaro för att skydda dig från smitta, det är också en plats för att hantera och träna upp förmågan att kunna leda både dig själv och andra i en situation där gamla strukturer snabbt och konstant ersätts av något nytt och okänt. Oavsett du är en anställd medarbetare, mellanchef med personalansvar, enmansföretagare, pensionär eller sjukskriven så är jag övertygad om att du på ett eller annat sätt har påverkats av det paradigmskifte som nu pågår. Och även om det låter långsökt så kan du faktiskt ha stor användning av ditt båtliv för att hantera de förändringar som är på gång. Du kan också mycket väl vara den typ av ledare som världen behöver nu mer än någonsin.

Vi är alla mer eller mindre skolade i att verka i en statisk, fysisk arbetsmiljö baserad på hierarkier med chefer i olika lager, med titlar som i sin tur har olika värde som syns i lönekuvertet. Men i takt med att världen digitaliseras, och pandemin med råge har introducerat distansarbete på global nivå, finns det idag många chefer som känner sig förvirrade eftersom deras fysiska korridorer och medarbetare inte finns på plats på samma sätt.

Spelplan och spelregler har ändrats till något nytt men ingen vet exakt vad. Samtidigt så ser man att medarbetare i allt högre grad förväntar sig ett ledarskap som stärker deras egen vilja till utveckling, som i sin tur ger en positiv utveckling för färden framåt på företaget, organisationen, eller familjen. Finns inte den egna drivkraften, följer de inte med på färden.

Som båtägare så vet du hur obehagligt det kan kännas att sätta kurs mot nya destinationer utan en ordentlig vision, plan och utrustning. Du ser därför till att planera färden noggrant tillsammans med din besättning samt ser till att all nödvändig utrustning och kunskap finns ombord så att alla känner glädje och delaktighet. Ditt hälsofrämjande ledarskap lyfter andra genom lärande som i sin tur leder till mognad och resultat.

Du är van att hantera situationer som ständigt förändras, både kraftigt och snabbt. Du vet hur du behöver coacha din besättning, som troligen består av din närmaste familj, med ett flexibelt och tydligt ledarskap där alla delar på ansvaret och där alla roller på båten har samma värde.

Som båtägare har du redan valt en arbetsmiljö nära vatten och natur. Hälsa, välmående och hållbarhet är viktigt för dig. Du är öppen för en förlåtande organisation där det är ok att våga ta kalkylerade risker och göra fel. Du respekterar att någon i besättningen inte är villig att ta samma risker som en annan, och du är lyhörd för att balansera friskt vågat med försiktighet eftersom båda aspekterna troligen är bästa vägen fram. Du expert på att ta snabba och ibland tuffa beslut och ändra om rollfördelningar, sätta rätt person på rätt plats beroende på rådande situation i en ständigt föränderlig miljö.

Så kort och gott, känn dig utvald! Med ditt båtliv och inre kompass är du är redan tränad för att kunna möta framtidens utmaningar bortom pandemin och 5G för telefoner.

Världen behöver ditt ledarskap!