8 december, 2021

Dags för nya tag efter pandemin

ÄNTLIGEN HAR Svenska Båtunionen haft ett fysiskt Unionsrådsmöte i Stockholm i slutet av november 2021 för våra båtförbund. Årets Unionsråd handlade i stor utsträckning om Svenska Båtunionens vision, mål och verksamhet i framtiden. Utförligare information om mötet kommer vid ett senare tillfälle. – Ur Båtliv 6-21