8 december, 2021

Vårda även båtens värmare

På samma sätt som båtmotorn behöver även en värmare viss vård inför vintervilan, eller kanske en service. Med speciella servicesatser kan man klara vissa delar själv, men handlar det om driftsproblem bör man kontakta en auktoriserad verkstad. – Ur Båtliv 6-21