17 december, 2021

Volvo Penta i samarbete för ökad marin elektrifiering

Volvo Penta och Danfoss Editron har ingått ett partnerskap för att ytterligare driva på utvecklingen mot mer hållbara drivlinor i den marina sektorn. Bolagen har samma vision att komma till nästa nivå inom elektrifiering. Det första projektet är rederiet MHO&Cos nya fartyg Hybrid CTV.

Samarbete ska hjälpa de båda företagen att snabba på utvecklingen med en framtidssäker teknologi. Det är även en del av Volvo Groups åtaganden från maj 2020 för att uppnå målen enligt parisavtalet och tillsammans med Danfoss bli CO2-neutrala till 2030.

Företagen ska bland annat samarbeta inom forskning och utveckling från konstruktionsfasen via installation till leverans och eftermarknad.

– Vi är glada för att samarbeta med Volvo Penta, säger Kimmo Rauma, vice president för Danfoss Editron divisionen.

– Vi vill skapa en hållbar lösning och hitta en bra lösning för marknaden.  Den marina sektorn behöver lösning för nollutsläpp men med maximal manövrerbarhet, precision och komfort för att manövrera även under tuffa marina förhållanden. Tillsammans har våra företag kunskapen och teknologin för att lösa detta.

Danfoss Editron division är en av de ledande tillverkarna av elektriska och hybrid-drivlinor för tunga och kommersiella tillämpningar. Volvo Penta är världsledande inom marina tillämpningar för både fritidsbåtar och kommersiella marknader.

– Vår vision är att bli världsledande inom hållbara system. Vi driver på utvecklingen och förändringen på land och till sjöss mot ett mer hållbart samhälle, säger Heléne Mellquist, vd för Volvo Penta.

Danfoss Editron division och Volvo Penta har samarbetat tidigare. De har bland annat varit delaktiga i att ta fram hybridfartyg för besättningstransporter till vindfarmar.