21 december, 2021

Team Marin och försäkringsbolag ger extra betalt till resurser som kör med förnybart i tanken

Båtassistansföretaget Team Marin och försäkringsbolagen If Skadeförsäkring, Atlantica Båtförsäkring och Svenska Sjö startar nytt initiativ som innebär att Team Marins resurser som kör på Neste MY Förnybar Diesel får extra betalt per timme.

Sveriges insjöar, kuster och skärgårdar är fantastiska men också väldigt sårbara miljöer. Traditionellt fossilt bränsle har länge varit ett problem för det marina livet. Men de senaste åren har det kommit alternativa förnybara bränslen, så kallade HVO100.

Ett förnybart fossilfritt dieselbränsle minskar växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. Det är inte giftigt för vattenlevande organismer och fritt från svavel och aromater. Det går att blanda med ”vanlig” diesel och du slipper dessutom problem med bakterietillväxt i tankar och bränslet kan lagras i flera år. Dessutom visar undersökningar att det har samma egenskaper som fossil diesel.

För att främja användandet av förnybara bränslen erbjuder nu båtassistansföretaget Team Marin sina resurser extra betalt per timme om de använder Neste MY Förnybar Diesel.

Bakom initiativet står, förutom Team Marin, även If Skadeförsäkring, Atlantica Båtförsäkring och Svenska Sjö.

– Det senaste året har vi gjort ett gediget varumärkesarbete med ny grafisk profil. Arbetet har lett fram till att på riktigt synat vad Team Marin verkligen står för och vad som är viktigt för oss som jobbar här. En del av detta är att hitta nya hållbara lösningar. Och via vårt resursnätverk på ca 500 resursföretag kan vi vara med och påverka omställningen till ett förnybart samhälle. Det känns fantastiskt kul att arbetet med att gå från fossilt bränsle till miljöbränsle redan är i gång. Initiativet stämmer utmärkt med vår vision om att skapa ett tryggt och hållbart marint liv för människor, våra hav och sjöar, säger Niklas Eriksson, vd på Team Marin.

Neste MY Förnybar Diesel är mindre giftigt än fossil diesel och klassas inte som farligt för vattenlevande organismer. Den förnybara dieseln luktar och sotar mindre än fossil diesel. Lägre emissioner med Neste MY Förnybar Diesel:

Partiklar: 33% lägre. NOx (kväveföreningar): 9% lägre. HC (kolväten): 30% lägre. CO (kolmonoxid): 24% lägre.  90% mindre än med fossil diesel.