25 januari, 2022

Båtbottenfärg utan biocider

Hempel lanserar en båtbottenfärg med patentsökt teknik för fritidsbåtsegmentet. Den nya färgen, Hempaspeed, erbjuder en helt ny teknik för skydd under vattenlinjen. Den nya tekniken i Hempaspeed TF kombinerar, enligt Hempel, det bästa av traditionella, robusta tunnfilmsbeläggningar med Hempels patenterade beväxningshindrande hydrogelteknik (teknik liknande den i siliconfärger) för att skapa en fusions- och hybridlösning som är helt biocidfri. Färgen har alla egenskaper som en robust och hård bottenfärg har, med en ultralätt finish som lämpar sig för användning i alla vatten (både salt- och sötvatten samt i sjöar och floder).

Det minimerar beväxning och friktion och är enkel att rengöra, även med högtryckstvätt, utan någon risk för förorenande spillvatten.

Produkten kommer att finnas tillgänglig i Sverige från och med säsongen 2022 i fyra olika nyanser: vit, blå, svart och grå.

Hempaspeed TF passar för fritidsbåtar som ligger i sjöar och floder, regattasegelbåtar, racerbåtar samt släpvagnsbåtar – speciellt i områden där restriktioner inte tillåter användning av biocider.