17 april, 2022

Nytt verktyg för ”Egenkontroll av båt”

Svenska Båtunionen har tagit fram ett nytt verktyg för alla som vill kunna genomföra egenkontroll av sin båt. Det motsvarar till vissa delar den säkerhetsbesiktning som fanns för en del år sedan. En skillnad är att medan säkerhetsbesiktningen utfördes av en besiktningsman så kan den nya egenkontrollen utföras av båtägaren själv.

Det nya materialet finns för kanot, liten båt utan motor, liten båt med motor, motorbåt ej avsedd för övernattning, motorbåt avsedd för övernattning, segelbåt ej avsedd för övernattning och segelbåt avsedd för övernattning. Under arbete är också material för vattenskoter och RIB-båt.

För varje båttyp är materialet uppdelat så du kan läsa vad du bör gå igenom och en checklista.

Under ett drygt års tid har en arbetsgrupp inom SBU bestående av Stellan Stark, Krister Storm, Jonas Ekblad, Roland Nyqvist och Herbert Grill arbetat med att revidera materialet. Egenkontroll av fritidsbåt har delats upp i sju olika båttyper för att göra det lättare för båtägarna att kontrollera sin båt.

Egenkontrollen är tänkt som en hjälp för den som har båt. Det är ett digitalt material som finns på SBU:s hemsida och kan laddas ned och skrivas ut. Det fungerar för såväl dator och läsplattor som mobiltelefoner. Materialet är levande i den formen att om saker förändras eller SBU får in viktiga synpunkter så revideras materialet allt eftersom, vilket betyder att du bör kolla på hemsidan innan egenkontrollen utförs så att du har den senaste versionen.

Har du synpunkter och idéer maila till Sjösäkerhetskommittén: sakerhet@batunionen.se

Länk till hemsidan: www.batunionen.se

Bildtext: Svenska Båtunionens ”Egenkontroll av båt” finns nu för nedladdning på batuionen.se.