31 maj, 2022

Båtgästerna kom tillbaka till de svenska gästhamnarna 2021

Det går bra för Sveriges gästhamnar. I jämförelse med 2020 visar 2021 på en uppgång med +17,1 % i båtanlöp, detta ska sättas i relation där det under rådande pandemi 2020 hade ett resultat om -17 % i förhållande till år 2019,

Sveriges gästhamnar har därmed fått tillbaka sina gäster 2021. Dock nådde de inte upp till en normalisering av antal utländska besök på de maritima destinationerna.

Antal medlemshamnar i organisationen uppgår till dryga 400. Från Haparanda i norr till Smygehuk i söder har 78 % av dessa lämnat sitt resultat för år 2021. Branschorganisationen samlar de klassificerade gästhamnarna i Sverige och har också i uppdrag av Tillväxtverket att sammanställa och redovisa årlig statistik för gästhamnarna i Sverige.

Av vikt att notera är de utländska båtgästerna som under ett normalår utgör cirka 37 % av alla båtanlöpen i Sverige uteblev under pandemiåret 2020.

– Detta innebär när man ser vår totala statistikbild att båtlivet i Sverige har nationellt ökat rejält under pandemin då vi inte kunde resa fritt, utan många valde då att ha semester i Sverige. Seglare i Sverige som kanske tidigare seglat i andra länder, valde också att segla i Sverige. Det blev samtidigt ett ökat allmänt intresse för maritima destinationer vilket också inneburit att antalet båtägare ökat i Sverige, säger Dick Netterlid på Gästhamnar Sverige.

– Under 2021 har vi uppnått samma nivå som 2019, men då de utländska båtarna uteblivit under pandemiåren ser vi att det under ett normalår med utländska besökare och 2021 års siffror kommer ge ett rejält lyft för Sveriges gästhamnar. Detta förutsätter en stark nationell utveckling likt 2021.

Gästhamnarna ser positivt på kommande säsong. Det kanske blir en normalisering av den utländska båttrafiken till Sverige och ett fortsatt ökande båtlivsintresse nationellt. Det som lockar för många är naturen, lugnet och de många fina maritima destinationer i våra skärgårdar, kanaler och större sjöar. Samtidigt upplevs detta som ett klimatsmart och hållbart semesteralternativ.

Sverige har en av världens största skärgårdar med närmare 70 000 öar och skär, gott om plats för fritid, upplevelser och avkoppling. Bara i Sverige prioriterar 2,1 miljoner svenskar ett friluftsliv på och vid sjön. Till detta kan vi addera alla de utländska båtgästerna som under ett normalår uppgår till närmare 500 000 gästnätter och cirka 170 000 båtanlöp i Sveriges gästhamnar.

Riksföreningen Gästhamnar Sverige har också valt att ta in statistik för Sveriges alla trafik och turistkanaler. Detta görs för att studera flöden på Sveriges maritima karta. RGS har statistik på denna trafik from 2019.

I den trafikstatistiken kan vi notera att kanalerna exempelvis Göta kanal, Göta Älv Dalslands kanal samt Södertälje kanal ökar i trafik 2021 i jämförelse med år 2019 som får ses som ett normalår. Detta visar på att det inhemska båtlivet gärna vill uppleva de svenska kanalsystemen och att de utländska söker sig gärna till Sveriges blå band Göta kanal (ett för Sverige mycket viktigt och starkt varumärke). Kinda kanal, Strömsholms kanal och Dalslands kanal var de kanaler som ökade under pandemiåret 2020 med framför allt en inhemsk och regional publik.

Ett ökat båtliv innebär också utmaningar, då belastningen på natur och miljö ökar. Sverige har natur och miljö så det räcker till för alla, men det är också viktigt att förmedla kunskap och information om vad som gäller och hur vi beter oss när vi kommer ut i naturen. Detta innebär både utmaningar och möjligheter inom ramen för ett hållbart båtliv i Sveriges vackra maritima miljö.