7 juni, 2022

Spännande vrak i utställning på Museum of Wrecks i Stockholm

I september 2021 öppnade Sveriges nyaste museum: Vrak – Museum of Wrecks på Djurgården i Stockholm. Där får besökaren dyka ner i det förflutna med hjälp av olika digitala lösningar.

I den första utställningen förflyttas besökaren till Östersjöns botten med hjälp av en omslutande filmupplevelse där Östersjön talar. I nästa rum gestaltas det mytomspunna vraket ”Resande man” i skala 1:1 och besökaren får uppleva känslan av att röra sig igenom ett skeppsvrak från 1600-talet.

– Tanken med utställningen om Resande man är att komma så nära det bara går av att vara på vraket, berättar Odd Johansen, museichef på Vrak.

– Museet ska visa allt det spännande som finns på Östersjöns botten. Det finns fynd som är mer än 10 000 år gamla. Att det bevarats så väl beror på de speciella förhållanden som råder i Östersjön och som inte har sin motsvarighet någon annanstans i världen.

Trappan mitt i museet markerar och symboliserar en övergång från perspektivet under ytan till det som finns över.

– Här släpper takfönstret in dagsljuset ovanifrån för att skapa samma känsla som en uppstigning upp till vattenytan efter ett dyk i Östersjön, menar Odd Johansen.

På museets övervåning börjar utställningen Det delade havet på stenåldern och färdas genom Östersjöländernas gemensamma historia i sex olika nedslag som slutar med Estonias förlisning 1994. I utställningen Uppdraget berättas mer om hur museets dykande marinarkeologer arbetar. Det går att utforska vrak genom verklighetstrogna VR-dyk, arkiv-dyk och spel. Här får besökaren själv ta på sig rollen som marinarkeolog och lösa ett marinarkeologiskt uppdrag, steg för steg.

Skeppet Vasa är ett fantastiskt exempel på Östersjöns hemliga och unika kulturarv. Upptäckten och bärgningen i början av 1960-talet utvecklade marinarkeologi som ett eget vetenskapligt fält. Det nya museet tar ytterligare ett steg inom ämnet och blir ett nav för vrak, nya upptäckter och forskning runt hela Östersjön.

– Det berättar vi till exempel med filmer digitala 3D-modeller och hologram. Vi låter fynden ligga kvar på botten där de bevaras allra bäst, vilket också är hållbart.

Museet inryms i en unik byggnad, en gammal båthall ritad av arkitekt Paul Hedqvist 1941. Fahlander Arkitekter har varsamt byggt om huset med hållbara material som betong, ek, stål och glas som går att associera till hav, skepp och strandbotten. Vrak ligger vid det nyinvigda promenadstråket Djurgårdsstrand, som knyter ihop flera museer och restauranger.

Vrak – Museum of Wrecks

Vrak är ett nytt museum som berättar om Östersjöns unika vrak och lämningar. Ingen annanstans i världen finns det så många välbevarade vrak som i Östersjön. Vrak tar deras berättelser till ytan, men låter vraken och andra föremål ligga kvar på botten där de bevaras bäst. Vrak är systermuseum till Vasamuseet och ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer.

Bildtext:

Museum of Wrecks på Djurgården i Stockholm. Bilden är från utställningen Vrak. Foto: Anneli Karlsson, Vrak – Museum of Wrecks/SMTM.


En orangefärgad boj kan ange ett vrak. Bilden är från Stockholm med Kaknästornet i bakgrunden. Foto: Jim Hansson, Vrak – Museum of Wrecks/SMTM..