15 juni, 2022

Fossil Free Marine lanserar världens första DNV-verifierade marinstation

Fossil Free Marine, ett svenskt bolag som startades 2019 av medgrundarna Niklas Sjöö och Karl-Oskar Tjernström, lanserar nu sin nya obemannade flytande marinstation. Mer än tio års utvecklingstid ligger bakom den unika funktionsdesignen, som bolaget beskriver som ”en reverse engineering från ett stort antal regelverk, de flesta hämtade från den strikt reglerade landbaserade drivmedelsbranschen”.

Pressmeddelande:

I ett tidigt skede i utvecklingen tog Niklas Sjöö kontakt med ledande verifieringsorganet DNV, Det Norske Veritas, där Mikael Johansson, Head of Maritime Advisory Sweden & Denmark, utförde en djuplodande riskanalys i syfte att identifiera alla miljö- och säkerhetsrisker som kan förknippas med lagring och distribution av drivmedel i marina miljöer. Den riskanalysen, kombinerat med ett antal ytterligare kravställningar, såsom hantering av mer korrosiva biodrivmedel, enkelhet och effektivitet i serietillverkning och skalbarhet, utgjorde sedan basen för en s.k High-Level Specification. Mot denna utvecklade en dedikerad arbetsgrupp av erfarna Naval architects och ingenjörer sedan produkten med ett unikt laminatschema i komposit.

– DNV är ett globalt certifieringsorgan som förutom att utföra den första riskanalysen, även har stöttat oss genom hela processen, inte bara med verifiering av design och konstruktion utan även under tillverkningsprocessen. Det har varit en mycket tidkrävande utvecklingsprocess, under många år, men vi vet att de stora internationella aktörerna inom drivmedelsbranschen inte nöjer sig med något annat än det allra bästa, och vi är övertygade om att det är precis det vi har utvecklat – och snart byggt, på ett av de ledande kompositvarven i Norden. Såvitt vi vet är detta den första drivmedelspontonen någonsin som har verifierats av DNV, säger Niklas Sjöö, medgrundare av Fossil Free Marine.

I jämförelse med existerande teknologi erbjuder den nya drivmedelsstationen från Fossil Free Marine ett antal distinkta fördelar, som i kombination i praktiken sätter en ny världsstandard för säker och miljövänlig hantering av vätskebaserade drivmedel, inklusive moderna så kallade ”drop-in” biodrivmedel.

– Jag är både glad och förväntansfull över att ha kommit till den här punkten i vår resa, som startade för ungefär tio år sedan, när min medgrundare Niklas började utveckla den unika funktionsdesignen i komposit – en helt ny typ av marinstation. Under den tiden har världen utvecklats i en riktning där hållbarhet och lösningar som minimerar klimatpåverkan har blivit allt viktigare. Samtidigt har den marina sektorn, med ett par undantag, nästan stått still. Vår banbrytande lösning erbjuder marinsektorn ett gigantiskt kliv in i 2000-talet, baserad på teknologi som hittills bara har funnits i landbaserad infrastruktur för drivmedel. När den rullas ut i stor skala överbryggar vår nya marinstation klyftan mellan tillverkare av moderna förnybara ”drop-in” biodrivmedel och båtägare som vill kunna reducera sin klimatpåverkan dramatiskt. Vi kan göra båtlivet hållbart, här och nu, säger Karl-Oskar Tjernström, medgrundare och CEO för Fossil Free Marine.

Niklas Sjöö, medgrundare av Fossil Free Marine fortsätter:

– Vår nya marinstation är baserad på åratal av utveckling och en riskanalys utförd av det ledande verifieringsorganet inom skeppsbygge och marin säkerhet, DNV, som har identifierat alla potentiella risker och faror förknippade med befintliga marinstationer. Den riskanalysen har utgjort basen för en design där varje enskild del är utformade med ett specifikt syfte – att sätta en ny världsstandard i säker och miljövänlig hantering och distribution av drivmedel till den marina sektorn. Fossil Free Marine är medlem i branschorganisationen SPT, som också har rådgivit oss under utvecklingsprocessen gällande anpassning av designen till drivmedelsspecifika regelverk. Genom att använda avancerad kompositteknologi, ursprungligen från den militära fartygssektorn, uppnår vi ett antal fördelar, som låg vikt, stor invändig volym och kompatibilitet med alla typer av vätskebaserade drivmedel, som förnybar diesel, biobensin eller kommande e-bränslen. Vår första pilot kommer att sjösättas i samarbete med ett globalt drivmedelsbolag, och erbjuder smidig och användarvänlig påfyllning av både fritidsbåtar och lättare kommersiella farkoster. Två Gilbarco SK700 drivmedelspumpar kopplas till sex separata tankar på 10 m3 vardera, genom en TLS4B automatisk tankmätare, vilket ger fullt obemannad drift 24/7 med kortbetalning och fjärrstyrning av stationen.

Fossil Free Marine har sökt patentskydd och har redan beviljats designskydd inom EU för den nya marinstationen, som innehåller att antal innovationer. Bland dem finns det unikt anpassade tryckbaserade läckagevarningssystemet, för underjordscisterner i särskilt kompositmaterial, baserat på teknologi från tyska bolaget SGB GmbH. Elaflex AB (svensk distributör för SGB) har hjälpt Fossil Free Marine att välja den bäst anpassade läckagevarningslösningen för marinstationen. Niklas Nagorny, Nordic Sales Director på Elaflex sager: “Vi är väldigt nöjda över att Fossil Free Marine har valt att dra fördel av vår avancerade teknologi inom läckagevarning, och integrerat denna i sin kompositkonstruktion. Genom att bygga in vårt läckagevarningssystem i sin marinstation uppfyller Fossil Free Marine de striktaste regelverken för vattentäkter och färskvattenkällor inom Europeiska Unionen, EU. Därutöver utrustas marinstationen även med våra unika droppfria pistolhandtag och högkvalitativa slangar på drivmedelspumparna. Droppfria pistolhandtag ger en positiv miljöpåverkan genom att reducera spill av drivmedel runt marinstationen. Vi på Elaflex är stolta över att kunna bidra till en säkrare och mer hållbar infrastruktur för drivmedel och renare vatten, som leverantör och partner till detta spännande initiativ, säger Niklas Nagorny.

Den första enheten är i slutfasen av en produktionsprocess som påbörjades i januari 2022 på Swedeship Composite, ett ledande svenskt varv, specialiserade på farkoster för svenska och norska Sjöräddningssällskapen och militära projekt. Marinstationen är planerad att installeras och driftsättas i ett vältrafikerat läge nära centrala Stockholm senare i sommar, i samarbete med ett ledande drivmedelsföretag. Den första installationen är delfinansierad av det så kallade KlimatKlivet, ett statligt svenskt investeringsbidrag för ”merkostnader för att distribuera förnybara drivmedel”. I sin motivering säger Naturvårdsverket att initiativet ”tillhör de som uppvisar störst bestående reduktion av växthusgaser per investerad krona”.

Även om Fossil Free Marine i själ och hjärta är ett svenskt bolag, är man fast beslutna att göra ett globalt avtryck, med planer att sälja till stora internationella drivmedelsbolag, och producera stationer runtom i världen. Ledningen består av passionerade båtmänniskor, med lång erfarenhet från ledande roller inom inte minst drivmedelsbranschen. Medgrundare Niklas Sjöö och hans bror Lars har defintivt drivmedel i blodet, med en familjehistorik inom Esso, Statoil och sedermera Circle K. Styrelseordförande Fredrik Törnqvist har tillbringat hela sin karriär inom drivmedelsbranschen, på Statoil, OKQ8 och senare Neste, där han byggde upp den svenska verksamheten. Karl-Oskar Tjernström, CEO för Fossil Free Marine, säger: “För oss är Sverige en språngbräda, vår ambition är tveklöst att göra detta på global nivå. Vår teknologi är extremt skalbar, både i storlek och i termer av applikationer, och kan serieproduceras av stora kompositvarv nära våra kunder, var som helst i världen. Vår nya product har redan rönt en hel del intresse, givetvis från Norden och Europa, men även så långt bort som Franska Polynesien, Nya Zeeland och Alaska. Att säga att vi är spända och förväntansfulla på vad framtiden har att erbjuda är en underdrift”, säger Karl-Oskar.

Fakta:

Skrovkonstruktion i avancerad komposit med prioprietärt laminatschema

Längd: 24 m, bredd: 4,3 m, vikt ca. 35 ton (tom)

Invändig volym: 60 m3, fördelat på sex separata tankar

Centralpåfyllning med integrerat spillskydd

Drivmedelspumpar enligt kundspecifikation, inklusive serviceavtal

Designad och byggd i Sverige, av ledande kompositvarvet Swedeship Composite

Fullt obemannad drift, 24/7/365

Förväntad livslängd: >50 år

Nyckelfördelar:

Konstruktionen är framtidssäkrad ur ett miljö- och säkehetsperspektiv, och väl skyddad från stöld av drivmedel, med all rördragning säkert under däck, och under en enskild låst lucka.

Möjliggör distribution av flera olika drivmedelskvaliteter, vilket låter operatören bättre följa förändringar i efterfrågan, t ex erbjuda mindre mängder av mer nischade drivmedel, såsom specifika biodrivmedel, med bibehållen finansiellt hållbar drift.

Uppfyller även de strängaste miljökrav, till exempel för cisterner i vattentäkt och är framtidssäkrad för kommande regelverk för andra känsliga marina miljöer.

Större total volym vilket möjliggör miljövänligare och mer lönsam drift, genom förbättrad logistik, minskat antal transporter och mindre risk för volymbrist under högsäsong.

Ligger alltid i våg, även med varierande fyllnadsgrad i tankarna, och möjliggör därmed säker obemannad drift, liksom trygghet för slutkunden.

Komposittankarna är kompatibla med alla typer av vätskebaserade drivmedel, inklusive mer korrosiva moderna biodrivmedel, vilket gör produkten framtidssäkrad.