16 juni, 2022

Allt du behöver i första-hjälpen-väska

Inför sommarens båtutflykter kan det vara bra att packa med sig de viktigaste nödvändigheterna om sommarplågor eller olyckan skulle vara framme. Här är några tips på vad du som förälder bör packa ner i första-hjälpen-väskan för båtturen, utflykten i skärgården, skogsturen, dagen på stranden eller resan utomlands.

Pressmeddelande:

Vanliga incidenter och åkommor under sommaren är allt från insektsbett som kliar eller ger en allergisk reaktion till fallolyckor med skrubbsår eller djupare sår som kräver snabb åtgärd på plats. Genom att rusta sig med de viktigaste nödvändigheterna i en väska som alltid är med kan många situationer hanteras snabbt.

– Sommaren bjuder tyvärr inte bara på härligheter. När barn är ute och rör på sig är det lätt hänt att olyckan är framme, att bli stucken av en insekt, snubbla och slå sig eller bränna sig i solen. Men har man ett enkelt första-hjälpen-kit nära till hands kommer man långt för att undvika infektioner eller förvärrade skador, säger Jenny Werner, barnsjuksköterska på företaget Knodd.

Insektsbett

Gör så här:

Vid smärta, ge smärtstillande. Vid kraftig klåda går det bra att ge klådstillande om det behövs, eller smörja med en mild receptfri kortisonkräm (Mildison/Hydrokortison).

OBS! Vid känd allergi, handlägg enligt rekommendationer från ordinarie läkare, till exempel vad gäller astmamediciner, allergimediciner och att söka fysisk sjukvård.

Fästingbett

Gör så här:

Ta bort fästingen så snart som möjligt, och sök igenom resten av kroppen efter fler fästingar.

Observera bettstället, och sök sjukvård om det blir en rodnad som sprider sig som en växande (ofta något oregelbunden) ring, det vill säga en allt större rodnad med en blek uppklaring i mitten. Det kan då vara tecken på borrelia.

Ormbett

Gör så här:

Sök sjukhus, även vid lindriga symtom. Under tiden, håll den bitna kroppsdelen i högläge och lämna bettstället ifred, det vill säga snöra inte av kroppsdelen och stör den inte på annat sätt. Ge smärtstillande om det gör ont.

Fallolyckor med enklare eller djupare skrubbsår

Gör så här:

Tvätta smutsiga sår och plocka bort grus och smuts. Vanligt kranvatten går utmärkt och är inte sämre än sårtvätt, även om sårtvätt också går bra att använda. Låt dock bli sprit och annat som svider, vilket inte gynnar såret på något sätt. Lägg om sår på lämpligt sätt, och ta hjälp av till exempel vårdcentral/jourcentral om det är svårt. Öppna sår som glipar mycket kan behöva tejpas eller sys; sök vårdcentral/jourcentral/akutmottagning för hjälp.

Skallskador

Ramlat och skadat huvudet lindrigt eller mer allvarligt

Gör så här:

Sök sjukvård vid medvetandeförlust, minnesförlust, allmänpåverkan, eller vid oro för traumats storlek och mekanism. Om skadan är lindrig ska du ändå hålla barnet under uppsikt första dygnet för eventuella beteendeförändringar.

Vattenrelaterade olyckor

Gör så här:

Kontakta hellre vården en gång för mycket än för lite! Ring 112 vid andningsstillestånd, medvetslöshet eller nedkylning. I övriga fall, sök sjukvård om barnet inte mår helt som vanligt.

Matallergiska reaktioner

Gör så här:

Vid andningsbesvär, sök sjukvård omgående. Vid kliande utslag, ge antihistamin i dos enligt förpackningen om det finns tillgängligt, eller sök annars sjukvård om behandling behövs.

Senare: Boka tid på vårdcentral eller motsvarande för utredning av allergi (det är oftast inte en äkta allergi, även om det verkar vara tydligt). Undvik det misstänkta livsmedlet under tiden.

Förgiftning med till exempel svamp, bär, läkemedel

Gör så här:

Stimulera/uppmuntra inte till kräkning! Ring Giftinformationscentralen via 112 och följ deras råd. Vid kontakt med sjukvården, ta med det som barnet fått i sig så att behandlingen kan styras utifrån det.

Brännskador (eld, heta vätskor, heta matlagningsföremål m.m.)

Gör så här: Kyl brännskadan omgående med kallt vatten. För att undvika nedkylning (av kroppen), begränsa nedkylningen till just brännskadan och kyl inte längre än i 10–15 minuter.

Var frikostig med att ge smärtlindrande medicin oralt (smörj inte smärtstillande gel i öppna sår), i dos enligt förpackningen. Sök sjukvård vid alla brännskador som ger uppfläkt hud, även i mindre områden, samt vid större blåsor. OBS! Tjock läderartad stel hud är ett tecken på en djup brännskada!

Sol- och värme (bränt sig i solen, uttorkning, etc)

Gör så här:

Kyl det brända området med kylande salva eller gel. OBS! Var försiktig vid stora ytor, då det kan ge upphov till nedkylning. Ge smärtstillande vid behov.

Jenny Werner på Knodd rekommenderar att packa en första-hjälpen-väska som packas med på utflykten och resan, helst ska den alltid vara med. Väskan bör innehålla:

 1. Sårtvätt – servetter och/eller spray
 2. Plåster (stora och små), även vattentäta. Sprayplåster är också bra!
 3. Kompresser (stora och små) för omläggning av större sår
 4. Tryckförband/blodstoppare
 5. Steri-strip (för att tejpa ihop sår)
 6. Sax att klippa plåster och annat med
 7. Elastisk binda (för stukningar etc)
 8. Pincett (för att ta bort stickor och fästingar). Allra helst även fästingborttagare
 9. Termometer
 10. Värktabletter (för barn)
 11. Xylocain salva (bedövningssalva för klåda/bett, från 18 mån)
 12. Kylbalsam (vid brännskador i solen)
 13. Medicinskt kol mot förgiftningar
 14. Vätskeersättning
 15. Mildison/Hydrokortisonsalva
 16. Myggspray (från 3 år)
 17. Bepanthen (för behandling av mindre brännskador, sår som läker långsamt, klåda mm)
 18. Alsollösning eller alsolgel
 19. Koksalt-pipetter (om barnet får sand eller skräp i ögat; även bra för små täppta näsor)
 20. Vattenflaska (för vätskepåfyllnad och för rengöring av sår mm)
 21. Och massor med solkräm förstås (SPF 50)