23 juni, 2022

Så mycket bränsle förbrukas när du kör båt

Bränsleförbrukning är en viktig faktor som tas med i beräkningarna under designen och konstruktionen av Busters aluminiumbåtar. Men den mest avgörande faktorn är ändå föraren, eftersom olika körstilar påverkar bränsleförbrukningen ännu mer drastiskt i båtar än i till exempel bilar.

Pressmeddelande:

Bränsleförbrukning är en viktig faktor som tas med i beräkningarna under designen och konstruktionen av Busters aluminiumbåtar. Men den mest avgörande faktorn är ändå föraren, eftersom olika körstilar påverkar bränsleförbrukningen ännu mer drastiskt i båtar än i till exempel bilar.

– En slarvig förare kan enkelt fördubbla båtens bränsleförbrukning över samma sträcka. Näst efter körstil är en av de viktigaste faktorerna, som påverkar bränsleförbrukningen, hur rent botten är, säger Johan Finnberg, Marknadschef på Buster.

Båtarnas bränsleekonomi mäts vanligtvis i liter per nautisk mil. Typiskt för en båt är att innan den har kommit över planingströskeln så ökar bränsleförbrukningen ganska kraftigt, för att sedan sjunka igen när det mest ekonomiska hastighetsintervallet har uppnåtts.

Optimera triminställningarna

Utöver att köra i den mest ekonomiska hastigheten är det också viktigt att optimera trimningen på båtar med utombordsmotorer. Att trimma båten genom att justera vinkeln på utombordaren gör att fören höjs över vattnet och vattenlinjen förkortas.

– Båtar är effektivare när de inte plogar genom vattnet. Att höja fören förkortar vattenlinjen och minimerar båtens kontakt med vattnet, förklarar Kalle Kanerva, chef för produktutvecklingen på Inha Bruk.

Båtdesignern Aleksi Juusti uppmanar båtägare att testa olika triminställningar.

– Skillnaden kan vara enorm när man till exempel kör i olika trimlägen på halv gas. Det optimala trimläget kan enkelt hittas bara genom att prova olika inställningar. Trimningen bör också justeras regelbundet under körningen beroende på förändringar i väderförhållanden, och särskilt vågor, rekommenderar Juusti.

När båten är i rörelse bör trimningen långsamt ökas tills motorljudet börjar förändras och hastigheten ökar. Samtidigt kan du dra av på gasen. När trimnivån överskrids kommer motorljudet att öka och båten börjar sakta ner, även om varvtalet på motorn ökar. Detta är ett tecken på att utombordaren har kommit för högt upp och att propellern är ur vattnet.

– Genom att experimentera med olika trimnivåer är det lätt att upptäcka när båten rör sig så lätt och effektivt som möjligt. Detta kan också bekräftas genom att stämma av mot båtens bränsleförbrukning, tillägger Kanerva.

Välj den mest ekonomiska marschhastigheten

Den mest ekonomiska hastigheten, när det gäller bränsleförbrukning, är olika för varje kombination av skrov, utombordare och propeller. Till exempel ligger den optimala hastigheten för en Buster Lx, som drivs av en Yamaha F60 och med två personer ombord, på mellan 15 och 23 knop och då hålls bränsleförbrukningen till bara 0,5 liter per nautisk mil.

– De mest ekonomiska hastigheterna skapar också en behaglig fartkänsla och glädje i båtlivet, även om man främst tänker på bränsleeffektivitet, säger Finnberg.

Enligt Yamahas egna tester kan bränsleförbrukningen för en Buster Lx med två passagerare minskas till bara 0,4 liter per sjömil med optimala triminställningar och ett rent skrov. Vid en toppfart på 30 knop ökar bränsleförbrukningen till 0,7 liter per sjömil – nästan dubbelt så mycket jämfört med en optimal marschfart på cirka 20 knop.

Utöver att köra i den mest ekonomiska hastigheten är det också viktigt att optimera trimningen på båtar med utombordsmotorer. Att trimma båten genom att justera vinkeln på utombordaren gör att fören höjs över vattnet och vattenlinjen förkortas.

Den genomsnittliga båtägaren använder vanligtvis sin båt 30 till 40 timmar om året. I sin mest effektiva marschfart förbrukar Buxter Lx cirka 8 liter per timme, detta motsvarar cirka 200 liter bränsle per år. Men det är också bra att komma ihåg att en betydande del av tiden körs båten med mycket låga hastigheter som till exempel in och ut ur hamnen, under fiske och navigering på grunda vatten, och då är bränsleförbrukningen bara 1 till 2 liter per timme.

Även Busters största båtmodeller, som Buster XXL och Magnum, kan uppnå en bränsleekonomi på cirka 1 liter per sjömil vid marschfarter på 20 till 30 knop. Precis som för de mindre båtmodellerna är bränsleförbrukningen 1,5 till 2 gånger högre vid toppfart.

Enligt Jani Ollikainen, professionell fiskeguide i den finska skärgården, uppnår han regelbundet ännu bättre bränsleekonomi än genomsnittet med sin egen Buster XXL. Den är utrustad med sportfiskepaketet och en Yamaha F150 och ligger på en bränsleförbrukning på 0,5 till 0,6 liter per sjömil.

– Om jag håller marschfarten till mellan 21 och 26 knop är bränsleförbrukningen för min Buster XXL extremt låg. Genom att optimera marschfarten kan jag spara 20 till 25 liter bränsle på varje fisketur. Det blir mycket under en typisk sommar för en fiskeguide som jag, säger Ollikainen.

Bränsleekonomin för mindre och lättare båtmodeller är inte lika känslig för hastigheter. Till exempel kan Buster S- och Buster M-modellerna uppnå en bränsleekonomi på 0,4 till 0,5 liter per nautisk mil över ett bredare hastighetsintervall. Naturligtvis gäller det även för dessa mindre modeller, att det inte är effektivt att köra med fören högt i luften runt planingströskeln. Till exempel förbrukar en Buster S med en Yamaha F30 och två passagerare så mycket som 0,8 liter vid en låg och oekonomisk hastighet på 6 knop. När hastigheten istället ökas till mellan 17 och 23 knop sjunker bränsleförbrukningen till bara hälften av mängden.

Typiskt för en båt är att innan den har kommit över planingströskeln så ökar bränsleförbrukningen ganska kraftigt, för att sedan sjunka igen när det mest ekonomiska hastighetsintervallet har uppnåtts.

Busters tips för att spara bränsle när du kör båt

Kör inom det mest ekonomiska hastighetsintervallet för din båt. Du kan hålla koll på bränsleförbrukningen för varje resa med hjälp av instrumentpanelen eller med Buster Q Smart Display, där du kan välja att se liter per timme, liter per kilometer eller liter per nautisk mil.

Undvik att köra med fören högt i luften runt planingströskeln. Bränsleförbrukningen minskar faktiskt om du ökar hastigheten till det mest ekonomiska hastighetsintervallet.

Optimera triminställningarna så att båten kör lätt och inte plogar fram genom vattnet.

Håll skrovet rent på din båt. Ett smutsigt botten ökar bränsleförbrukningen avsevärt.

Trimma båtar med utombordsmotorer

När du ökar farten, se till att trimma motorn så att du håller fören så låg som möjligt utan att båten börjar ploga.

När båten börjar få upp farten, ökar du långsamt trimningen till dess att motorljudet förändras och farten ökar. Då kan du samtidigt dra av på gasen.

När trimnivån överskrids kommer motorljudet att öka och båten kommer börja att sakta ner, trots att varvtalet på motorn ökar. Det här är ett tecken på att motor har kommit för högt upp och propellern inte längre får tag i vattnet. I vissa situationer kan för mycket trim få fören att guppa upp och ner av sig själv.

När du kör mot vågorna, sänk fören för att göra båtfärden mjukare.

När du kör med vågorna eller mot mycket höga vågor, hög fören lite för att undvika att båten dyker.

Ekonomiska hastighetsintervall

(Källa: Yamaha Körfakta)

Buster S med Yamaha F25: 13–24 knop

Buster S1 med Yamaha F30: 13–24 knop

Buster M1 med Yamaha F30: 11–22 knop

Buster M2 med Yamaha F40: 15–22 knop

Buster L med Yamaha F50: 18–25 knop

Buster L med Yamaha F60: 15–25 knop

Buster X med Yamaha F70: 18–28 knop

Buster XL med Yamaha F115: 13–26 knop

Buster XXL med Yamaha F150: 15–30 knop

Buster Magnum med Yamaha F225: 22–28 knop

Buster SuperMagnum med Yamaha F300: 17–30 knop

* Uppmätta hastigheter och förbrukningsdata är vägledande och uppmäts under provkörningsförhållanden. Förbrukningen kan variera avsevärt på grund av vågor, vind, typ av propeller, motorns höjd, trimvinkel, trimnivåer, skrovets renhet, bränslenivå och hur tungt båten är lastad.

Genom att optimera marschfarten kan man spara 20–25 liter bränsle på varje tur.