12 juli, 2022

Fortsatt ökning av självförvållande båtskador under pandemin

Åren före pandemin gällde 4 av 10 båtärenden stöld medan 5 av 10 var så kallade sjöskador eller båtskador. Under pandemin, 2020 och 2021, rapporterades 2 av 10 skador som stöld medan sjöskadorna var 6 av 10. Det visar den senaste statistiken från försäkringsbolaget If.

Restriktioner och ändrade resebeteenden har inneburit ett rejält uppsving för båtbranschen. Pandemiåret 2021 var ett rekordår när det gäller nya båtägare enligt Sweboat, Båtbranschens Riksförbund.

Försäkringsbolaget If har de senaste åren sett att kunderna allt oftare anmäler en skada som uppstått när man själv varit ute med båten. De senaste åren har de så kallade sjöskadorna ökat med cirka 11 procent. Samtidigt har antalet stölder av båtmotorer och båtar minskat stadigt.

– Det är fantastiskt roligt att fler har upptäckt fördelarna med båtlivet. Samtidigt ser vi en ökning av skador vid tilläggningar och grundstötning. Det är viktigt att lära känna vindar och förhållanden till sjöss och ta det säkra före det osäkra. Uppdatera alltid sjökorten och läs på innan du ger dig ut, säger Arvid Böhm, båtexpert på If.

Tips för en lyckad båtsommar

Se till att båten är sjöduglig och att god ordning råder ombord.

Ha alltid med navigationsverktyg, till exempel sjökort eller GPS. Det är svårt att veta vad som gömmer sig under ytan, ta därför alltid den säkra vägen före den osäkra.

Håll god utkik, var beredd att väja och tänk på vilken fart du håller.

Ha alltid nödvändig säkerhetsutrustning med ombord. Alla ombord, vuxna som barn, bär flytväst.

Lyssna på väderleksrapporterna. Är väderutsikten dålig är det bättre att stanna hemma.

Om båten välter, men flyter, stanna kvar vid den. Du är säkrare där än om du börjar simma mot land.

Tala alltid om för anhöriga eller vänner vilket färdmål du har och studera färdvägen om den är okänd för dig. Meddela om du ändrar färdmålet under tiden.

Källa: Pressmeddelande If