21 november, 2022

Team Marin ökar satsningen på effektiva och säkra persontransporter

Behovet av att transportera medarbetare i skärgårds- och havsmiljö har under den senaste tiden ökat. Något som fått båtassistansföretaget Team Marin i Åkersberga att ta vara på sina resursers unika kunskaper när de satsar på effektiva och säkra persontransporter.

När företag och myndigheter arbetar i skärgårds- och havsmiljö kan det vara besvärligt att ta sig ut till rätt plats. Det handlar om att få tag på en skeppare med båt som kan hantera transporten och har lokalkännedom. Till det kommer säkerhetsregler som är viktiga att följa och leva upp till. Det är långt ifrån vem som helst som får köra persontransport.

Det finns krav på säkerhet och tillstånd för fartyget. Det finns också krav på att de som kör dessa fartyg ska ha särskild utbildning.

Det är inget nytt för Team Marin att erbjuda persontransport. Men nu trycker de lite extra på gasen för att förtydliga sitt erbjudande. Ett erbjudande som grundar sig på unik tillgänglighet och hög säkerhet. Mycket tack vare det rikstäckande resursnätverket.

– Vi på Team Marin jobbar lokalt över hela landet med ett rikstäckande nätverk bestående av 520 resursföretag. Det gör att vi tidseffektivt och säkert kan hjälpa företag och myndigheter att transportera sina medarbetare, säger säger Jens Johansson, vd på Team Marin.

– Vi ser till att fartygen alltid uppfyller kraven på säkerhet och tillstånd samt att skepparna har rätt behörighet och kompetens. Allt för att passagerarna ska känna sig trygga ombord. En annan smart sak är att vi kontinuerligt arbetar med att utveckla möjligheten till att klimatkompensera dina persontransporter.

Transporterna körs om möjligt på förnybart fossilfritt dieselbränsle som kan minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossildiesel.

Info: https://www.teammarin.se/persontransport

 

Team Marin satsar på säkra persontransporter.
Johan Lindström, operativ chef, och Jens Johansson, vd för Team Marin.