18 april, 2023

Metanolklara och vindassisterade tankfartyg

Kongsberg Maritime ska leverera design, konstruktion och utrustning för tre MGO/Biobränsle- och metanolfärdiga tankfartyg som byggs åt den danska tankfartygsoperatören Tärntank. Dessa mycket avancerade tankfartyg med låga utsläpp på 15 000 dwt (dödviktston) kommer att ha vindassistansteknik plus Tärntanks egen batteridrivna Hybrid Solution.

Som en del av ett kontrakt värt 120 Mkr kommer Kongsberg att leverera styrinrättningar, roder, propellrar med reglerbar stigning, tunnelpropellrar och styrsystem för propeller, integrerade automationssystem inklusive Vessel Insight, framdrivningskontrollsystem och däcksmaskineri. Detta utöver design- och ingenjörstjänster.

– Detta kontrakt markerar Kongsberg Maritime som en föregångare när det gäller att designa låga utsläpp och hållbara lösningar för sjöfartsindustrin, säger Rune Ekornesvåg, försäljningsdirektör Ship Design i Kongsberg Maritime.

De nya fartygen kommer att minska koldioxidutsläppen med hjälp av metanoldrivna motorer, vindstödd framdrivning, hybridbatterisystem och landström. Vindassistteknologin förväntas minska utsläppen med upp till 19 %, utöver de 40 % minskningar som uppnåtts på Tärntanks sex tidigare fartyg.

De nya fartygen ska ha ett energieffektivitetsdesignindex nära 40 % under 2025 års fas 3-krav.

– Med dessa metanol- och vindassistansförberedda fartyg tar vi ett stort steg framåt i vår resa som föregångare inom miljöeffektiv och säker sjöfart, säger Claes Möller, vd för Tärntank Ship Management AB.

Tärntanks tjänstemän har sagt att de tror att framdrivning av vindstöd är en av de mest lovande åtgärderna för att minska bränsleförbrukningen inom sjöfartsindustrin.

Kongsberg Maritimes samarbete med Tärntank inleddes 2013, då Kongsberg designade fyra LNG-drivna kemikalietankfartyg åt företaget. Dessa följdes av ett kontrakt på ytterligare två fartyg under 2019. Tärntank är en ledande tankfartygsoperatör i Nordsjön och Östersjön, med tio isförstärkta fartyg.

De nya fartygen kommer att byggas på China Merchants Jinling Shipyard, Yangzhou och kommer att levereras 2025.

Källa: Kongsberg.

Bildtext: Kongsberg ska designa och konstruera Tärntanks nya 15 000 dwt tankfartyg, som kommer att ha ett energieffektivitetsdesignindex nära 40 % under 2025 års fas 3-krav.