20 april, 2023

Kraftigt ökad omsättning och resultat för Volvo Penta

Volvo Penta fortsätter att redovisa en kraftigt ökad omsättning. Även resultat förbättrades under årets första kvartal. Det svenska företaget tillverkar och säljer både marina drivlinor och motorer och generatorer för industrin.

Utdrag ur kvartalsredovisningen:

För Volvo Penta fortsatte efterfrågan att vara god inom både marin- och industrisegmentet. Nettoomsättningen steg med 33% till 5,6 miljarder kronor och den justerade rörelsemarginalen förbättrades till 22,7% (18,3).

Stark försäljning och rörelseresultat

  • Under Q1 ökade leveranserna med 11% och nettoomsättningen med 33%
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1 271 Mkr (769)
  • Flera innovativa lanseringar inom både industri- och marinsegmentet

Under Q1 försvagades efterfrågan på marknaden för drivlinor till fritidsbåtar något beroende på en minskad efterfrågan för framför allt mindre båtar. I segmentet för kommersiella fartyg var efterfrågan på drivlinor stark inom försörjnings- och patrullfartyg. Efterfrågan på generatoraggregat var särskilt stark medan bygg- och anläggningsmarknaden minskade något. Även marknaden för materialhantering försvagades. Däremot var efterfrågan fortfarande hög inom gruvindustri och jordbruk.

Nettoorderingången minskade 6% till 13 489 enheter medan leveranserna ökade med 11% till 12 727 enheter. Flaskhalsar i leveranskedjan och långa ledtider hade fortsatt negativ påverkan på orderingången.

 

Nettoomsättningen ökade med 33% till 5 603 Mkr (4 204). Justerat för valutakursförändringar var ökningen 26%, varav försäljningen av motorer ökade med 31% och försäljningen av service med 11%.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1 271 Mkr (769), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,7% (18,3). Resultatet påverkades positivt av produktmix, prisrealiseringar och motorvolymer medan ökade materialkostnader samt investeringar i forskning och utveckling hade motsatt effekt. Jämfört med Q1 2022, var valutaeffekten på rörelseresultatet positiv med 198 Mkr. Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 1 271 Mkr (767).

Volvo Pentas Joystick Docking vann innovationspriset vid Miami International Boat Show. Twin Forward Drive, Dynamic Positioning System för V6 och V8 bensinmotorer och en uppdatering av Water Sport Control lanserades för att ytterligare förbättra båtupplevelsen.

Volvo Penta stärkte sitt erbjudande inom kraftgenerering i och med lanseringen av sin mest kraftfulla motor, D17, och introduktionen av sitt modulära och skalbara subsystem avsett för installation i kundernas batterilagringslösningar.

För att snabba på introduktionen på marknaden för energiförsörjning förvärvade Volvo Penta en minoritetspost i Utility Innovation Group.