4 maj, 2023

Sant eller falskt … men inte i Västerås

SÅ HÄR DAGS alltid samma dåliga samvete inför val av tillåten/lämplig båtbottenfärg och samtidigt måna om den miljö och natur vi så innerlig älskar. Många vill tala om för oss hur vi ska välja och tidningen Ny Teknik försöker klarlägga vilka påstående om lämplig behandling av en båtbotten som är sanna eller falska. Det gjorde de redan för ett par år sedan, men nu dyker samma artikel upp igen. – Ur Båtliv 3-23