4 maj, 2023

Tuffare marknad för begagnade

Våren 2019 lanserade jag här i Båtliv mitt båtprisindex för segel- och motorbåtar. Efter att ha analyserat prisutvecklingen för vissa modeller sedan slutet på 70-talet blev den något överraskande slutsatsen att båtpriserna följt bostadspriserna uppåt. Detta trots att begagnade båtar faller i pris. – Ur Båtliv 3-23