10 maj, 2023

Debatt: Replik Hög tid att sätta STOPP för nedskräpningen i våra sjöar och hav från betongflytbryggor med cellplast

Tack till Christer Ulfvengren som lyfter frågan om polystyren (frigolit) som läcker från gamla flytbryggor och bojar. Mikroplaster från polystyren har visats ha negativa effekter på många akvatiska och marina organismer. Detta anser också vi är ett problem som det pratas alltför lite om.

I det nationella Åtgärdsprogrammet för havsmiljön från 2021 står det att kommunernas avfallsplaner ska inkluderar bryggor och bojar som källor till marint skräp och att kvaliteten på flytbryggor vid kommunala badplatser ska kontrolleras så de inte läcker polystyren. I Naturvårdsverkets vägledning till kommunerna angående avfallsplaner finns också en skrivning om att källor till marint skräp ska prioriteras.  Vi uppmuntrar kommuner att verkligen säkerställa att så sker!

Med det sagt så har också enskilda personer, organisationer och företag ett ansvar för att minimera sin påverkan på miljön vid vattenverksamheter. För bryggor finns förutom problem med plast, också problem med skuggning av undervattensvegetation. Forskning visar att pålade bryggor har mindre påverkan på grunda bottnar än flytande bryggor eftersom de skuggar mindre. Vi på Östersjöcentrum avser att framöver ta större hänsyn till plastfrågan vid upphandling av bryggor och bojar, samt också lyfta frågan vid kontakter med myndigheter.

Tina Elfwing

Föreståndare, Stockholms universitet Östersjöcentrum

Den första artikeln finns här: https://www.batliv.se/2023/04/20/debatt-hog-tid-att-satta-stopp-for-nedskrapningen-i-vara-sjoar-och-hav-fran-betongflytbryggor-med-cellplast/

Fler tips för att anlägga bryggor utan att störa undervattensmiljöer:
Bryggor och muddring – en guide för marinor och småbåtshamnar