5 juni, 2023

Långa arrenden är en trygghet

Båtklubbarnas möjlighet att arrendera sina fritidsbåtshamnar är det vanligaste sättet att få tillgång till en hamn och utgör fundamentet för båtlivet i landet. Enligt en enkät som Svenska Båtunionen genomförde 2017 svarade 70 procent av båtklubbarna att de arrenderar sina hamnar och att huvuddelen av dessa då var kommunalägda hamnar. – Ur Båtliv 4-23