30 juni, 2023

Svenska Kryssarklubben arrangerar seglarskola för ukrainska flyktingbarn

Första veckan i augusti kommer 30 barn från Ukraina att få lära sig segla och om sjösäkerhet. Svenska Kryssarklubben arrangerar även i sommar, ihop med Solna seglarskola, jolleskola för flyktingbarn i Stockholm. Pengarna till arrangemanget kommer från regeringen via Svenskt Friluftsliv.

Under sommaren har Kryssarklubben seglingsutbildningar för barn och ungdomar men då mot en avgift. Nu får de ukrainska flyktingbarnen gå på seglarskola tack vare bidraget från regeringen och Kryssarklubbens initiativ.

– Det känns glädjande att få ge de här barnen ett roligt avbrott i vardagen, säger Kryssarklubbens generalsekreterare Fredrik Norén, som själv kommer att vara en av ledarna på lägret.

De yngre barnen kommer att få segla optimistjolle och de lite äldre katamaran. Seglarskolan pågår i en vecka dagtid. Utbildningen sker vid Solna seglarskola vid Huvudsta strand.

Kryssarklubben har kommit i kontakt med barnen och deras mammor via olika nätverk som finns i Storstockholm.

Info: www.sxk.se