18 juli, 2023

Sjörapporten kompletteras med rapport om tillståndet under ytan

I över 100 år har Sjörapporten hjälpt svenskar att navigera till havs, likväl som uppe på land. Formatet har aldrig ändrats och den välbekanta rösten tycks ha en lugnande effekt för många i tider då världen skakar. I SRs Somna till Sjörapporten vaggas lyssnarna till sömns av gamla sändningar ackompanjerade av klassisk musik. Men hur lugnande är rapporten egentligen? Baltic Sea Science Centers nya version av radioklassikern belyser det kritiska läget i Östersjön med en Sjörapport som tar lyssnarna under ytan.

Pressmeddelande:

14 länders sötvatten rinner rakt ut i Östersjön, och allt som hamnar där blir kvar länge. Trettio år tar det innan vattnet hunnit varvet runt för att till slut nå västkusten. Östersjön jämförs därför ofta med ett badkar. På botten samsas stridsmedel och sopor med radioaktivt nedfall från Tjernobyl, samtidigt samsas nu badsugna om plats längs med havskusten. Det är högsommar i Sverige – den tid på året flest känner en stark anknytning till våra glittrande hav.

I samband med detta lanserar därför Baltic Sea Science Center på Skansen en uppdaterad version av Sjörapporten. Den nya Sjörapporten låter som vanligt, information om vindriktning och vattenstånd läses upp traditionsenligt – men vidgas till att även redogöra för havets tillstånd. Aktuella uppgifter om utfiskning och gifthalter förmedlas i samma trygga och sakliga ton som alltid. Tvärt emot att bidra till god sömn, vill man att Sjörapporten under ytan ska fungera som en väckarklocka.

– Det sägs att människan måste bry sig om något för att vilja vårda det. Vi tror att många runt om i landet värnar om våra hav – men inte har tillräcklig kunskap om den alarmerande situationen i Östersjön eller vad man kan göra åt den. Detta gör sommaren till en extra viktig tid för oss – havet står redan i centrum för de flesta. Vi hoppas att det välbekanta radioformatet bidrar till att fler vill bekanta sig med Östersjön, säger Yvonne Nordlind, marknads- och kommunikationschef Skansen.

Sjörapporten börjar sändas i radio den 14 juli. Lyssna på den fullständiga versionen på Skansens webbplats eller Youtube-kanal.