11 september, 2023

Lars Samuelsson blir ny vd för Sjöräddningssällskapet

Lars Samuelsson tillträder som vd för Sjöräddningssällskapet 1 januari 2024. Han kommer närmast från rollen som maritim ledare inom organisationen, där han ytterst ansvarat för den operativa verksamheten, räddningsbåtflottan och samarbetet med viktiga samverkanspartners. Lars har under de senaste åren arbetat nära nuvarande vd Cia Sjöstedt och därmed fått en god bild av vad uppdraget innebär. Innan dess hade han tjänsten som utbildningsansvarig inom föreningen och har även varit engagerad som frivillig sjöräddare i cirka 20 år. Lars är också utbildad sjökapten.

Lars Samuelsson.

–Jag är oerhört glad och tacksam för möjligheten att få leda Sjöräddningssällskapet. Det är en ära att få detta ansvar och jag är ödmjuk inför uppgiften att förvalta och fortsätta det fantastiska arbete som utförts av mina föregångare och alla i vår organisation, inte minst våra många frivilliga sjöräddare. Jag ser fram emot att få samarbeta med alla involverade och fortsätta vår viktiga resa mot vår vision – noll omkomna till sjöss.

Cia Sjöstedt har varit vd i Sjöräddningssällskapet sedan 2017 och har arbetat i organisationen sedan 2012.

– Efter mer än tio år i organisationen, varav sex år som vd, har jag bestämt mig för att gå vidare. Jag är väldigt stolt över vad vi gemensamt har åstadkommit under dessa år. Sjöräddningssällskapet har utvecklats mycket väl under perioden, såväl ekonomiskt som organisatoriskt och vårt viktiga samverkansarbete, både externt och internt, har fördjupats och förbättrats. Vårt varumärkesarbete har varit framgångsrikt och vi har nu en mycket bra grund att bygga vidare på. Ett bra tillfälle att lämna över till en ny ledare för verksamheten, helt enkelt, säger Cia Sjöstedt.

Cia kommer att fortsätta sitt uppdrag som ledamot i Sjöräddningssällskapets styrelse. Hon kommer också att fortsätta med sina styrelseuppdrag som representant för Sjöräddningssällskapet, inklusive sin roll som vice ordförande i IMRF, den internationella organisationen för sjöräddningsverksamhet. Dessutom kommer hon att engagera sig i olika projekt för Sjöräddningssällskapet på begäran av styrelsen.