29 september, 2023

3D-printade kajaker av återvunnet material

Biofiber Tech, tillsammans med Melker of Sweden och forskningsinstitutet RISE, har tagit ett stort steg mot hållbar tillverkning. Nu kan gamla kajaker återvinnas och användas som material för att skapa nya, tack vare materialinnovationer och 3D-printteknik. Det här är ett stort steg framåt för miljövänlig produktion och återvinning.

”Det här är första gången ett storskaligt 3D-printat objekt av biokomposit mals ner och 3D-printas till en ny högvärdig produkt”, säger Ting Yang Nilsson, forskare på RISE. ”Ett slutet cirkulärt system som detta öppnar för att använda biokomposit i prototyper och andra produkter med relativt kort livslängd, där omsättningen är stor och där effektiv återvinning är en förutsättning.”

Som svar på marknadens efterfrågan i Nordamerika behövde Melker of Sweden snabbt utveckla en kortare och bredare kajakmodell. Med hjälp av 3D-printing och Biofiber Techs material förvandlade de framgångsrikt en uttjänt biobaserad kajak till en fullt fungerande prototyp på bara några månader. Denna snabba prototypmetod visar hur hållbara material kan driva effektiv produktutveckling samtidigt som miljöpåverkan minimeras.

Den återvunna kajaken är tillverkad av plast från kasserade fiskenät från Sveriges västkust, vilket ytterligare understryker engagemanget för hållbarhet. Förstärkt med FibraQ, en Biofiber Tech-modifierad träfiber, exemplifierar denna kajak potentialen för återvinning och återanvändning av material i en cirkulär ekonomi.