22 oktober, 2023

Ny risk på båtklubbarna – elbåtar som självantänder

Det ökande antalet eldrivna båtar gör att båtklubbar och marinor bör se över sina rutiner för hur dessa båtar ska vinterförvaras. Flera bränder med eldrivna båtar har inträffat i år.

Antalet båtar med litiumjonbatterier ökar snabbt. Även om det inte handlar om elbåtar så byter allt fler till batteribankar med litiumjonbatterier av olika anledningar.

Det finns dock all anledning att vara försiktig med dessa effektiva batterier. Både för båtklubbar och marinor, men även för båtägare som själva installerar litiumjonbatterier i sina båtar. Rätt hanterade är de en stor tillgång, men med felaktig eller slarvig hantering kan de vara mycket farliga.

Olyckan på filmen här intill skedde hos Jensen & Englund i Kungsbacka. Marinans ägare såg på en övervakningskamera hur det började brinna i en segelbåt sent på kvällen. När han kom till marinan tog han en brandsläckare, tog sig upp i båten och tryckte ner brandsläckaren i kabinen för att spola vatten och släcka branden. Han visste inte då att det var en elbåt som ägaren hade installerat ett stort antal litiumjonbatterier i. Eftersom marinaägaren försökte släcka med vatten small det ordentligt och marinans ägare kastades baklänges ur båten med svåra skador som följd (se filmen).

Flera kommersiella marinor har det senaste halvåret rapporterat om tillbud med litiumjonbatterier som har självantänt. I ett fall stod en spansktillverkad elbåt av märket Magonis utomhus när den plötsligt började brinna, troligtvis i batterierna. Om båten hade ställts in för vinterförvaring hade det kunnat bli en förödande brand med över 100 skadade båtar. Ytterligare minst två liknande incidenter har inträffat, men då på marinor i Stockholmsområdet.

Det finns idag inga tydliga regler vad som gäller för installation eller märkning av vad som finns i en fritidsbåt. Sweboat (Båtbranschens Riksförbund) håller på att se över de regler som finns. Inte heller Arbetsmiljöverket eller Räddningstjänsten verkar ha några entydiga regler för elbåtar och förvaring av dessa.

En detalj som säger något om sprängkraften i litiumjonbatterier gäller transporten av dessa. De får vara laddade till max 20 procent av full effekt vid transport, enligt ett nordiskt företag som arbetar med drivlinor och batteribankar till elbåtar.

DNV (Det Norske Veritas) har rekommendationer till båtbyggare, bland annat om luftning och utrymmeskrav runt batterierna i en båt. Gaserna bör till exempel ledas ut ur båten, inte in i båten. Vidare ska batteriutrymmet vara väl dränerat och skyddat.

Inför båtupptagningarna på landets alla båtklubbar gäller det att vara försiktig. Ägare av elbåtar bör vara mycket tydliga med vad som finns i deras båtar och båtklubben bör tänka genom var dessa båtar placeras.

Info: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/litiumbatterier/lagstiftning-av-litiumbatterier/

Lars-Åke Redéen

Bildtexter: En sådan här eldriven Magonis Wave e-550 självantände hos ett båtföretag på Västkusten. Foto: Andrea Muscatello.