7 november, 2023

Vetus D och M-Line dieselmotorer får HVO-godkännande

Vetus D- och M-Line-serier marina dieselmotorer är nu godkända för att använda Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Godkännandet och certifieringen följer efter en intensiv period av tester.

HVO, även känd som förnybar diesel eller grön diesel, ger lägre koldioxidutsläpp och är ett mer hållbart alternativ till diesel och innehåller lågt svavelhalt och aromater.

Användningen av förnybara bränslen som HVO minskar avgasutsläppen avsevärt med upp till 90 % i CO2, CO, HC, NOx och PM. HVO brinner renare än första generationens biodiesel eller mineraldiesel. Tack vare sin goda oxidationsstabilitet är den inte benägen för bakterietillväxt.

HVO kan användas som en direkt ersättning för fossil diesel i alla certifierade VETUS-motorer, antingen ren (EN 15940) eller blandad i valfri proportion med diesel (EN 590). För alla som byter till HVO-bränsle rekommenderar Vetus att motorägare vänder sig till sin Vetusrepresentant eller återförsäljare och följer instruktionerna i bruksanvisningen.

Info: www.vetus.com