27 februari, 2024

Kapsejsade segelbåtar på Åresjön

Ett antal små segelbåtar har kapsejsat på Åresjön där besättningarna jobbar febrilt för att få båtarna på rätt köl och alla lyckas med den blöta övning som ryms inom den seglingsskola som genomfördes i augusti den gångna sommaren. – Ur Båtliv 1-24