27 februari, 2024

Taube, sjömansvisor och svenskhet

”En sjöman älskar havets våg…”, men än mer älskas sjömansvisorna av svenska folket. De hade en rungande glansperiod under första delen av 1900-talet och påverkade grundligt synen på oss själva och vad det innebär att vara svensk. Historiker Henrik Arnstad har tittat närmare på det unika med våra svenska sjömansvisor och hur de påverkat oss. – Ur Båtliv 1-24