3 april, 2024

Klubb överklagar förtöjningsförbud

De två senaste åren har Vårby Nautiska Sällskap (VNS) haft en dialog med kommunen om olika regler som ska tillämpas för båtar målade med biocidfärg och budskapen har varit oklara. Nu har kommunen i ett beslut från 15 februari i år bland annat förbjudit förtöjning av båtar vid båtklubbens bryggor om båtarna är bottenmålade med biocidfärg. – Ur Båtliv 2-24