13 maj, 2024

Montera EFOY bränslecell: Den automatiska batteriladdaren

Det låter kanske märkligt, men med hjälp av metanol kan man ladda båtens batterier. Hela processen sker i en så kallad bränslecell som omvandlar metanolen till elenergi via en katalytisk process. Restprodukterna är försumbara och består endast av en liten del vattenånga och koldioxid. – Ur Båtliv 3-24