21 maj, 2024

Frågor och svar om båtbottenfärger

Det finns många viktiga frågor om båtbottenfärger och vad som gäller inför årets båtsäsong.

Carl Rönnow, miljöansvarig på Svenska Båtunionen, har ställt ett antal frågor till KemI. Hela texten finns på Båtmiljö.se som en Q&A.

Frågorna handlar bland annat om:

  • Vad avgör om en båtbottenfärg får säljas i Sverige?
  • Varför försvinner en del båtbottenfärger från svenska marknaden?
  • Hur länge får godkända båtbottenfärger säljas?
  • Vilka ämnen är det som granskas i båtbottenfärger?
  • Kommer båtbottenfärger med koppar att förbjudas helt i Sverige?
  • Är det någon skillnad på reglerna för båtbottenfärger till fritidsbåtar och de till större fartyg?
  • Vad gäller om man målat sin båt med en färg som inte längre är godkänd?

Mer info och hela texten med alla svaren finns här: https://batmiljo.se/

Båtlivs redaktionsbåt målas med silikonfärg.