Något som skaver i båten – förmodligen dina referensramar

I STORT SETT alla kunder som hör av sig och vill träna i sin egen båt upplever att det är framförallt trånga utrymmen, köra långsamt och tilläggning som känns läskigt och ofta oöverkomligt. Så hur kommer det sig att allt känns helt rätt vid båtköpet och sedan infinner sig en känsla oro och av att något skaver? Orsakerna är flera, fullt normala och har att göra med att vi ofta har fel referensramar med oss i båten som kommer från att vi omedvetet kör bil i båten… – Ur Båtliv 4-20

Oönskade besök under vattenytan – inte bara främmande ubåtar

HAVS- OCH vattenmyn-digheten (HaV) är ansvarig myndighet för vattenlevande invasiva främmande arter. En invasiv art är en art, som utanför sitt ursprungliga utbredningsområde av egen kraft sprider sig och skadar eko-system, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på bland annat fiskerinäringen, åstadkommer ekonomisk skada och påverkar hälsan negativt hos djur och människor. – Ur Båtliv 4-20