Seglingens framtid

FÖRÄNDRING INNEBÄR BÅDE hot och möjlig-heter. Det klart det svider när vi inte får ha kvar våra kanske starkaste grenar på OS. World Sailing fattade i början av novem-ber beslutet att ändra OS-grenarna 2024 och därmed försvinner Finnjollen från det olympiska programmet och 470 förändras genom att den blir en mixad klass. Det är trist att våra svenska ansträngningar inte räckt till, men samtidigt måste vi se framåt mot de möjligheter som bjuds. – Ur Båtliv 6-18

AIS – ett system för att se och synas

AIS – Automatic Identification System – är ett öppet kommunikationssystem som låter alla fartyg och båtar inom VHF-radions räckvidd utbyta information med varandra. Information från givare ombord sammanställs till datameddelanden som sänds ut via en transponder och mot-svarande information tas emot från andra fartyg. – Ur Båtliv 6-18