Etikett: Concordia

Klartecken för nytt dykprojekt i Östersjön

Kustbevakningen och Försvarsmakten har beviljats medel från Östersjöprogrammet till projektet DiveSMART Baltic. Genom att kartlägga dykerikompetenser och dykutrustning i länderna runt Östersjön samt utveckla gemensamma metoder och rutiner vid räddningsarbete kommer vi framöver att vara bättre rustade inför stora olyckor till havs. Projektet har sin bakgrund i olyckan med kryssningsfartyget Costa Concordia i Italien 2012. […]

Läs hela artikeln