23 november, 2015

Klartecken för nytt dykprojekt i Östersjön

Kustbevakningen och Försvarsmakten har beviljats medel från Östersjöprogrammet till projektet DiveSMART Baltic. Genom att kartlägga dykerikompetenser och dykutrustning i länderna runt Östersjön samt utveckla gemensamma metoder och rutiner vid räddningsarbete kommer vi framöver att vara bättre rustade inför stora olyckor till havs.

Projektet har sin bakgrund i olyckan med kryssningsfartyget Costa Concordia i Italien 2012. Olyckan innebar stora utmaningar för de italienska dykarna som deltog i räddningsarbetet. Vid en föreläsning i Karlskrona samma år berättade en representant för italienska försvarsmakten att arbetet hade kunnat göras bättre om de nationella dykeriresurserna kartlagts och om det funnits gemensamma rutiner för hur dessa resurser snabbt kan mobiliseras.

Det blev starten på det nationella projektet DykSMART som Kustbevakningen och Försvarsmakten bedriver 2013-2016. Syftet är att kartlägga och föra in data över Sveriges dykerikompetenser och dykutrustning i en databas tillgänglig för alla samverkanspartners samt att ta fram gemensamma manualer för räddningsarbetet, och öva ihop. Förutom Kustbevakningen och Försvarsmakten omfattar nu projektet samtliga Räddningstjänster med dykare, och polisens dykgrupp, och målsättningen är att skapa ett nationellt centrum för kompetens och utveckling inom dykeri.

Internationell nivå
Med DiveSMART Baltic lyfts nu arbetet till en internationell nivå genom att omfatta Östersjöregionen.

– Vi är utomordentligt nöjda att vi fått förtroendet att leda utvecklingen inom en viktig del av krisberedskapen i Östersjön, och tar oss med glädje an utmaningen säger Dan Thorell, Chef för Avdelningen för Räddningstjänst och Sjöövervakning, Kustbevakningens Huvudkontor.

Målet med projektet är att:
Kartlägga och föra in data över kompetenser och utrustning i en databas tillgänglig för räddningsorganisationer runt Östersjön.
Ta fram rutiner för hur dessa resurser kan mobiliseras
Skapa utbildnings- och övningstillfällen
Ta fram gemensamma manualer för räddningsarbete
Studera räddningsutrustning och dykutrustning
Skapa möjligheter till kunskapsutbyte mellan professionella dykskolor och forskare inom dykeri och navalmedicin, runt Östersjön
Huvudsamarbetspartners
Kustbevakningen leder projektet, men arbetet genomförs i samverkan med

Försvarsmakten
Finska gränsbevakningen
Sjöfartskontoret i Gdynia/Polska sjökrigsskolan
URSUK (finskt företag inom dykutrustningssektorn)
Cold Cut Systems (Sverigebaserat företag specialiserat på vatten-/sandskärmaskiner)
YRGO (Yrkesdykarskola i Göteborg)
Dessutom deltar The Royal Danish Naval Diving Centre och tysk sjöpolis.

Finansiering
Projektet kommer att pågå i tre år och finansieras dels med nu beviljade EU-medel, dels av deltagande myndigheter, organisationer och företag. Projekt Totalbudgeten är cirka 27 miljoner kronor .

Östersjöprogrammet är EU:s program för territoriellt samarbete.

Källa och foto: Kustbevakningen.