Etikett: förnybara bränslen

Obemannad marinstation för förnybara drivmedel

Fossil Free Marine har nu sökt patent- och designskydd för den nya obemannade marinstation som är en av världens första plattformar för förnybara bränslen. Patentansökan är resultatet av en nästan tio år lång utvecklingstid, med de högst ställda miljö- och säkerhetskraven, baserat på genomförda riskanalyser, tester och certifiering av erkänt globalt testorgan.

Läs hela artikeln