Bra möjlighet att bli förmögen

Det satt inte många havstulpaner på båten när jag tog upp den för vintern. Tur det. I vanliga fall kan de vara oräkneliga och mycket besvärliga att ta bort.

Högtryckstvätt fungerar delvis, men djurens bottenplattor sitter ofta cementerade mot båtbotten, speciellt runt och på akterspegeln, trimplanen och delar av drivanordningarna.

Syran de säljer i båtbutikerna är inte rolig att spreja om det blåser. Gissningsvis är den inget vidare vare sig för miljön eller den personliga hälsan.

Varenda båtägare vet att havstulpanerna sänker farten och ökar bränsleförbrukningen. Sitter det tjocka mattor av dem på skrovet kommer man inte ens över planingströskeln. På stora fartyg kan denna beväxning öka bränsleförbrukningen med uppåt 40 procent.

Visst kan man kämpa mot naturen. Ta upp båten på land när man inte använder den. Installera en båtlyft. Använda skrovduk. Tvätta skrovet regelbundet. Köra in i sötvatten när de små krypen ska till att sätta sig. Installera ultraljud. Men alla de grejerna verkar dyra och mycket besvärliga. Jo, man kan använda riktigt giftiga bottenfärger också, men den epoken går väl dessbättre mot sitt slut.

Den som kommer på en enkel och miljövänlig bottenfärg som håller havstulpanerna stången kommer att bli förmögen.

Havstulpanerna är varken blommor eller snäckor. De kallas cirripedia på latin, och rankfotingar på svenska. De är en slags kräftdjur som bygger sina egna hem. De har tre livsstadier. De kan befrukta sig själva. Men helst har de någon slags sex med sina kolleger.

Naturskyddsföreningen upplyser på hemsidan:

”För att nå över till grannen från sin fasta position har havstulpanen en av djurvärldens längsta penis i förhållande till storleken på sin kropp”.

Vilket är den mindre viktiga av två saker de här små kräftdjuren faktiskt skulle kunna skryta med.

Den andra har att göra med Charles Darwin.

Under sin berömda resa med fartyget Beagle studerade han även rankfotingarna. Och väl i land skrev han fyra volymer om dessa små vattenkryp. Hans brittiska kolleger och några experter i ämnet går så långt att de menar att havstulpanerna var Darwins favoritdjur.

Faktum är att det var just under denna tid som han utvecklade sina tankar om det naturliga urvalet; den teori som ledde fram till publiceringen av hans revolutionerande verk från 1859, ”Om Arternas Uppkomst”.

Således, även om du förbannar havstulpanerna medan du sliter med att få bort dem från båten; Tänk på evolutionen. Och respektera de små kräftdjuren en aning för deras roll i den vetenskapliga beskrivningen av hur vi båtnördar – och alla andra arter – en gång uppstod.

Kom härskaren på besök i båten i sommar?

Sjön suger – energi – och det kan gå ganska snabbt att du som båtförare tappar i energi som i sin tur gör att ditt sinnestillstånd dippar ganska kraftigt. Ett fenomen som kan inträffa då är att du omedvetet börjar förminska människor runtomkring dig. Det är den klassiska härskartaktiken som gör entré i just din båt. Så vad kan du göra för att undvika detta fenomen?

Du har säkert sett och hört det själv, framförallt i hamnar då du själv sitter på land eller i en båt bredvid som åhörare och bevittnar hur andra kommunicerar i båten på ett sätt som de måste be om ursäkt för senare. Eller så kanske du har upplevt det själv, mitt under tilläggningen eller någon annan situation som känns stressig och kaotisk – pulsen är stark och kommunikationen brister.

Särskilt i hamnar är det många som inte tänker på är att deras eget biologiska batteri kanske är totalt tömt när de väl närmar sig bryggan. De har spenderat timmar på att ta sig till sin destination där de ska möta upp vännerna för en god middag. Därför har de väntat med att både dricka och äta och löper därmed stor risk att omedvetet börja stjäla energi från andra.

Här är några tips för att undvika att du själv blir en härskare:

  1. Inventera ditt eget biologiska batteri

Inventera ditt eget sinnestillstånd innan du utsätter dig för någon typ av utmanande situation. Var är du på en tiogradig skala? Är du på plus – ja då är det bara att köra på, men är ditt eget biologiska batteri nästan halvtomt eller helt tomt – fundera på vad du behöver göra för att fylla på ditt batteri så att du själv slipper bli en härskande energitjuv.

  1. Mat innan maten

Om du börjar känna dig såsig och ha svårt att ta beslut, då är det bra att ha lite nödenergimat till hands. Frukt, nötter, russin, kokta ägg, ölkorv eller en avokado som du kan få i dig innan du ska utsätta dig för en situation som kräver många mikrobeslut på kort tid.

  1. Ge feedback vid rätt läge

Om du vill ge feedback till dina besättningsmedlemmar om hur saker kanske kan göras ännu bättre nästa gång ni lägger till – se till att göra det när du känner att ditt sinnestillstånd är på plus. Risken är annars att feedback uppfattas som kritik vilket kan göra att din besättningsmedlem hellre sätter sig som passiv i båten eller i värsta fall vill stanna på land.

  1. Var förbered på flera olika scenarier

Var din egen filmregissör. Bestäm i förväg vilka manövrerings- och tilläggningsmoment ni ska göra i båten inför kommande utmanande situation. Ha en eller flera reservplaner som ni kan ta till om plan Ett inte fungerar.

*Hur man hanterar och värjer sig från härskande energitjuvar i båten återkommer jag till vid ett senare tillfälle ;-).

Motbok och kvinnor med kompetens

Från 1919 försågs den vuxna befolkningen i Sverige med motbok för att tvingas ransonera sina inköp av alkohol, eftersom det dracks alldeles för mycket och hotade både familj, försörjning och orsakade sjukdom och dödlighet. Tilldelning av motbok styrdes av inkomst, kön, förmögenhet och samhällsposition. En gift kvinna erhöll sällan någon motbok och de få som tilldelades en, fick alltid en avsevärt mindre ranson än männen. Unga, ogifta män kom sällan i fråga och den som var arbetslös, eller saknade inkomst kom aldrig ifråga.

Bratts omhuldade motbok avskaffades 1955 men är nu återigen dags att införas tycker läraren och miljöaktivisten Paula Grossman. Inte för att begränsa alkoholkonsumtionen utan för att minska den överkonsumtion som sker på vårt klot. Paula hävdar att det konsumeras som om det fanns 4,5 klots resurser och att koldioxidutsläppen måste minska från 11,5 ton per år till max 1,5 ton. Därför ska det privata flygandet begränsas då det står för stora koldioxidutsläpp. Hon vill tilldela varje individ en motbok knutet till ett flygkonto med kanske 20 timmars flygtid att disponera per år.

Vi måste ändra vårt beteende, flyga mindre och istället förflytta oss på ett mer miljövänligt sätt. Ett mer rättvist system är att ransonera flygandet i stället för att höja priserna, vilket skulle slå mot de fattiga.

I Sverige finns 143 000 seglare och paddlare som under ledig tid hellre förflyttar sig med vindens eller paddelns hjälp än trycker in sig i en trång flygkabin med knäna uppdragna mot hakan. Svenska Båtunionen bör därför omgående inleda förhandlingar för att dessa sanna miljövänner ska ges extra fördelar i utbyte för det miljövänliga beteendet. Smartast är att starta en gemensam europamarknad för flygtimmar, vilka kan köpas och säljas på samma sätt som handeln med utsläppsrätter.

Priset på en flygtimme sätts beroende på efterfrågan och lär säkert stiga under vintertid, när varmare länder hägrar, vilket kan ge goa slantar för inköp av tillbehör till segelbåten eller kanoten. Man kan på samma sätt även ransonera körtiden för de elbilar som laddas med el från ett kraftverk, som eldas med brunkol. Båtliv följer utvecklingen.

Nu till något minst lika viktigt, nämligen det arbete som alla valberedningar i båtklubbar, båtförbund och självaste Båtunionen lägger ner för att bemanna våra styrelser med kött och blod. Kalla det gärna för kittet i hela vår verksamhet. Utan kitt kommer det ideella arbetet att sina och till slut måste man köpa alla tjänster som de ideella krafterna tidigare tagit ansvar för. Tänk därför på att båtfolket består av lika många kvinnor som män. Det är bara att titta på alla båtar man möter, minst en man och en kvinna och kanske några till ombord. Dessa två har olika roller, olika viljor och olika syn på saker och ting men är precis lika viktiga för ett bra båtliv i stort och smått.

I vår läsarundersökning från 2017 svarade mer än 40 % av alla läsare att ytterligare 1–2 personer läser tidningen, vilket motsvarar cirka 45 000 läsare, i de flesta fall kvinnan i båtfamiljen. Förhållandet är enbart ett utslag av vem som betalar medlemskapet i båtklubben och därmed får rösta, vara valbar i styrelsen och i övrigt styra och ställa.

Det är på tiden att vi män börjar fundera på hur den andra parten som är lika viktig ombord, ska ges det inflytande hon förtjänar. Familjemedlemskap och ändrade stadgar i all ära men det krävs nog lite mer mod för att ändra på arbetssätt och villkor. Varför inte ordnad barnpassning om minsta barnet måste följa med på ett möte. Några ”goa gubbar” i den gamla styrelsen är säkert utmärkta barnpassare efter flerårig träning på barnbarn.

Inom Båtlivs redaktion finns numera kvalificerad kompetens för handledning av en styrelse i medinflytande- och jämlikhetsfrågor.

Hör av Er!

Uppdaterad 8 december: Gustav de Vries på väg i ARC

Uppdaterad den 8 december 2018: Gustav de Vries seglar vidare som skeppare på More 55 ”More Grey” i årets ARC (Atlantic Rally for Cruisers). Du kan följa hans segling på Facebook och batliv.se. Fortsätt läsa Uppdaterad 8 december: Gustav de Vries på väg i ARC

Samarbete för bättre hantering av fritidsbåtars toaavfall

Svealands kustvattenvårdsförbund har fått stöd från Stockholms läns landstings Skärgårdsbidrag till ett regionalt projekt som handlar om att ta fram planeringsunderlag för att kunna ta om hand toalettavfall från fritidsbåtar på ett mer effektivt sätt. Projektet innefattar även annan hantering av avfall, t. ex. toaletter på land och källsortering. Det är en ”fortsättning” på ett LOVA-projekt om båtlatrin som genomfördes i Stockholms län 2016-2017. Ett flertal kommuner i länet är med i projektet. Fortsätt läsa Samarbete för bättre hantering av fritidsbåtars toaavfall