Författare: Lars-Åke Redéen

Rekordstort renoveringsstöd till kulturhistoriska fartyg

De kulturhistoriskt värdefulla fartyg som fortfarande trafikerar våra vatten ägs och förvaltas oftast av ideella eller privata aktörer. Den kulturhistoriska sjöfarten engagerar människor på många sätt, både med praktiskt arbete, ekonomiska insatser och stort personligt engagemang. Tack vare ett rekordstort fartygsstöd på 1,5 Mkr kan Sjöhistoriska museet i år stödja renoveringar av 14 fartyg runt […]

Läs hela artikeln