Författare: Lars-Åke Redéen

Nya rekommendationer om hur båtbottenfärgen bör saneras

Transportstyrelsen kommer med nya rekommendationer om hur båtbottnar bör saneras. Detta efter flera års arbete för att säkerställa vilka metoder som är bäst. Slipning, torrskrapning, blästring och gelbehandling lyfts fram som bra alternativ. Pressmeddelande: Metoderna lyfts fram i en ny rekommendation för sanering av bottenfärg. – Följer man den är risken att sprida farliga ämnen […]

Read Full Article

Nominera till miljöpriset 2022!

Såväl en enskild person som ett företag, en förening eller en organisation i Sverige kan nomineras. Alla kan nominera och nomineringen görs skriftligt med motivering och eventuellt annat underlag som belyser förtjänster hos den föreslagna mottagaren. Nomineringen lämnas per e-post till miljo@batunionen.se senast den sista september i år.

Read Full Article