Nytt förslag på miljömärkning av fritidsbåtshamnar

IVL Svenska Miljöinstitutet och Havsmiljöinstitutet har undersökt hur ett miljömärkningssystem kan användas för att minska miljöpåverkan från fritidsbåthamnar. I en rapport presenteras ett nytt förslag på hur en sådan miljömärkning kan se ut, där både omfattning och skadlighet av olika aktiviteter vägs in. Fortsätt läsa Nytt förslag på miljömärkning av fritidsbåtshamnar