Farledsavstängningar av Hisingsbron i Göteborg fram till 9 maj

Generellt gäller följande fram till den 9 maj när Hisingsbron öppnar för trafik; bron står i öppet läge med en segelfri höjd på 28 m. Under hela perioden fram till trafikpåsläppet utförs det arbete och tester på lyftspannet vilket innebär att bron kommer att stå i nedsänkt läge med en segelfri höjd på 12 m vissa perioder. Fortsätt läsa Farledsavstängningar av Hisingsbron i Göteborg fram till 9 maj